Logo Semrush Agency Partners
Bold Craft Marketing

Bold Craft Marketing

Vision in Data

Ireland

1-9

2017

4.9
Established in 2017, Bold Craft Marketing is an award-winning digital marketing agency. Adept at evaluating digital markets and delivering winning strategies and communications in Global Markets, including Europe, USA, and Australia. Bold Craft Marketing leverages the latest and best industry technology to analyse, track and monitor market trends, identifying critical insights and the best digital marketing mix to stimulate every campaign and accelerate digital growth.
Câu chuyên thành công

Thử thách

Key challenges: 1. Online visibility & Positioning 2. Relatable content 3. Engagement The Client is a global provider in a highly regulated sector. Bridging the gap and balancing the needs of the brand, industry regulators, and language used in an online environment was the key challenge.

Giải pháp

Implemented and rolled out a content plan over the period of 12 months within, 3 months we started to see marked improvements and within 9 months of work completed we generated €960,000 worth of sales directly from organic content.

Kết quả

- Generated sales of €960,000 - Increased onsite dwell time by 102% over a 12-month period - Balanced the needs of the brand and the market to deliver high-quality content that resonated with the market

Ngân sách
  • $5,000+
Hỗ trợ Semrush

Hiện tại chúng tôi không cung cấp dịch vụ này.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Bồ Đào Nha
Tiêu điểm địa lý
  • United States
  • Europe, the Middle East and Africa
  • Australia
Khách hàng của chúng tôi
Giải thưởng của chúng tôi
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com