Chuyển ngay đến nội dung
Logo Semrush Agency Partners
Digital Exchange

Digital Exchange

Performance Advertising, Influencer Marketing

Turkey

50-249

2018

4.9
Digital Exchange; is an agency that can touch every point of a brand and provides 360-degree service. It provides support in social media advertising, planning, management and applications on Facebook, Instagram, Twitter and other social media channels. The most important points of the agency, which was established with the investment of Turkey's leading technology company; Performance Advertising, Programmatic Advertising including Artificial Intelligence Technology, Social Media Account Management, Influencer Marketing and a team of experts who write SEO compatible content. Digital Exchange, which defines itself as a pioneer in these fields, also; It is also the partner agency of major digital communication brands such as Facebook & Instagram, Google and Insider. Within the brand, Digital Exchange is positioned as the umbrella brand. There are five new brands newly added to the Digital Exchange infrastructure in the structure where professionals manage every field.
Ngân sách
  • $1,000 - 2,500
Hỗ trợ Semrush

Hiện tại chúng tôi không cung cấp dịch vụ này.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
  • Hoa hồng
  • Dựa trên giá trị/hiệu suất
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • Turkey
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com