Logo Semrush Agency Partners
Extera Digital Agency
4.9

Italy

Làm việc từ xa

10-49

2000

Extera è la digital agency che da 20 anni trasforma le aziende attraverso il digitale. La consulenza si unisce ad un ampio team di sviluppo, all’abilità dei marketers e alla creatività dei designer. Il nostro obiettivo è mostrare il reale potere del digitale alle imprese, migliorando i processi, architettando soluzioni web ad hoc che risolvono necessità complesse, creando siti ed e-commerce ottimizzati che introducono veri elementi di digital innovation e strategie di digital marketing orientate alla performance.
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Mô hình định giá
  • Dựa trên dự án
Ngân sách
  • $5,000+
Tiêu điểm địa lý
  • Italy
  • San Marino
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Ý

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Liên hệ Agency
Cách thức hoạt động

Agency ở Italy