Logo Semrush Agency Partners
Firefly Marketing Solutions, LLC

Firefly Marketing Solutions, LLC

Simplify Your Marketing

Lafayette, Louisiana, United States

Làm việc từ xa

10-49

1998

3.8

Firefly Marketing, formerly Firefly Digital, is a creative and digital marketing agency that provides effective solutions cultivated from over 25 years of experience serving Louisiana businesses. Located in Downtown Lafayette, Louisiana, we specialize in web design, branding, local SEO, social media marketing, advertising all under one roof!

We have had the pleasure of working with clients across several industries but our core verticals are medical, legal, and energy clients.

We know marketing isn't your job, but it is ours! Let us help you simplify your marketing and help it make sense for your business. We work as an extension of your team to develop tailored strategies that will meet your goals. Whether you’re looking for SEO, PPC, Design, or Analytics, our team will create the perfect, custom campaign plan for your business.

Our team is ready to collaborate with you to elevate your marketing strategy and grow your business. Contact our team today to schedule a discovery call and get started.

Ngân sách
  • $5,000+
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • United States
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com