Chuyển ngay đến nội dung
Logo Semrush Agency Partners
KathodeRay Media Inc.

KathodeRay Media Inc.

Envisioning Creative & Effective Strategies.

New York, United States

Làm việc từ xa

1-9

1997

4.7
KathodeRay is a New York WBE certified marketing agency. We work with government and non-profit clients to improve or create outreach programs. We also work with private companies in specialty niches to attract profitable customers. Our Digital Marketing Agency provides a range of services to our clients. We get asked “Do you do this”? The answer is probably yes, but if not, we can help you find the best company who can. To help you spot the service you are looking for here are some of the things we do. • Market Research & Strategic Development • Branding & Advertising Campaign Creation • Graphic Design & Collateral Creation • Website Development & Management • Digital Marketing • Social Media Management & Content Creation • Media Relations • Location, Studio and Aerial Photography & Videography • Video & Audio Production • Media Placement & Campaign Management
Ngân sách
  • $2,500 +
Hỗ trợ Semrush

Hiện tại chúng tôi không cung cấp dịch vụ này.

Mô hình định giá
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • United States
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở New York, United States