Logo Semrush Agency Partners
LR Data Science

LR Data Science

Setting your Organization to sell Online

Chicago, Illinois, United States

Làm việc từ xa

10-49

2013

4.7
At LR Data Science, we run quick audits on organizations wanting to get their share of the booming Online Market. We call this session an eCommerce Audit. The 2 deliverables of this 3 hours session are: 1. a Heatmap showing the organization readiness to ensure smooth and scalable online sales; 2. a Online Sales Marketing Plan including a detailed assessment and a remediation plan. Once these deliverables are in place, the LR Data Science Team assist the Client in implementing the remediation and all leverage to higher Online Revenues.
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Mô hình định giá
  • Dựa trên dự án
  • Dựa trên giá trị/hiệu suất
Ngân sách
  • $1,000 +
Tiêu điểm địa lý
  • Israel
  • United States
  • Belgium
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Liên hệ Agency
Cách thức hoạt động

Agency ở Chicago, Illinois, United States