Logo Semrush Agency Partners
MESH Interactive Agency

MESH Interactive Agency

Discover, Plan, and Create What’s Next

Boston, Massachusetts, United States

Làm việc từ xa

10-49

2006

3.7
When you’re creating solutions for physicians or patients, you want consistency, reliability, and repeatability. You want to replicate the outcome every time. When you’re creating your brand, commercializing your product, and creating your website, you do NOT want the SAME thing as every other company in your space. We are a full-service interactive marketing and consulting firm working with life science and technology companies. Clients engage us to increase customer, customer-of-customer, patient, and stakeholder engagement and acquisition. We do this through: * Account-Based Marketing * Brand, brand story, and branded content development * Interactive and digital ecosystem creation and expansion * Digital strategy * Surgeon/Physician/Clinician/Patient/Stakeholder journey and funnel consulting and development * Interactive experience creation (interactive video, intelligent/integrated chatbots, sales enablement tools, assessments) * Website design and development (Wordpress mainly) * Hubspot, Google Marketing, Salesforce, Pardot integration and consulting We support strategic, on-going retainer, and one-off project engagements. More services: Brand: * Branding workshop * Value proposition * Brand messaging * Brand positioning * Brand voice * Logo design Customer Journey Mapping (CVJ) * CVJ workshop * Persona development * Customer and patient interviews CRO, SEO, PPC, Email marketing
Ngân sách
  • $5,000+
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
  • Dựa trên giá trị/hiệu suất
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • Europe, the Middle East and Africa
  • North America
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở Boston, Massachusetts, United States