Logo Semrush Agency Partners
Midwest Merchant Services

Midwest Merchant Services

Save Money Today

Michigan, United States

10-49

2015

4.8

This company stated with the idea that merchants deserve better. In today’s modern world, it is time to stop with the clouded information, the high markups, and the unnecessary fees.We Provide local search engine optimization 

At Midwest Merchant Services we operate with one goal in mind- to bring integrity to credit card processing through our powerful payment processing and dedicated customer service. Our mission is to continue to offer honest and transparent pricing that allows businesses to save tremendously as a result.

We simply bill a membership fee and then give you access to wholesale rates with no added costs. For quite some time small businesses have been subject to unfair rates and confusing terms. We’re here to put an end to that.

We treat every customer and client like family

we have 5 star ratings across google.

cheapest merchant services

cheapest monthly fees for services we offer and provide

We are located in west bloofield michigan we offer 24/7 support 7 days a week

Ngân sách
  • $0 - 1,000
Hỗ trợ Semrush

Hiện tại chúng tôi không cung cấp dịch vụ này.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Dựa trên dự án
  • Dựa trên giá trị/hiệu suất
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • United States
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở Michigan, United States