Logo Semrush Agency Partners
Optimized Webmedia

Optimized Webmedia

Helping Businesses Win Online

Vancouver, British Columbia, Canada

Làm việc từ xa

10-49

2013

3.7

Optimized Webmedia Marketing is an Award Winning SEO/ PPC/ Amazon/ YouTube/ E-commerce/ Digital Marketing Agency.

We are a One-Stop Shop for SEO, Google Ads, PPC, Digital Marketing, Social Media, Amazon Marketing, YouTube, and Website Design.

We help Businesses Dominate Online - Be at the Top of Google Search.

We specialize in driving sales through Digital Marketing, including SEO (organic Search Engine Optimization), Google AdWords PPC, Facebook & Instagram Ads, Content Marketing, Copywriting, Video Content & Video Marketing, Social Media Marketing, YouTube, Web Design & Development, eCommerce including Amazon, Shopify, Magento, and PR Services.

We provide custom digital marketing solutions that gets you leads, clients, customers, and grows your business.

SEO/ PPC/ Amazon/ E-commerce/ YouTube/ Digital Marketing:

• SEO Specialist: Technical On-Site, On-Page, Local SEO, and Off-Site SEO. Full SEO website analysis: SEMrush, Ahrefs, MOZ, Screaming Frog; Google Analytics, Long Tail Pro, Google Page Insights, Google Search Console.

• Paid Advertising (PPC): Google Ads, SEM (managing PPC campaigns), performance marketing, conversion, and online customer acquisition. Manage PPC ad spend in excess of $100K/month.

• Facebook & Instagram Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, and Programmatic Ads.

• Amazon Marketing & Advertising.

• YouTube Experts.

• E-commerce Experts.

• Develop SEO/PPC strategies, Conversion Rate Optimization (CRO), and KPI Reporting.

• Social Media Marketing, Facebook & Instagram Advertising, Analytics: Facebook (Messenger Marketing), Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Vimeo, YouTube.

• Email Marketing Campaigns; Marketing & Sales Funnels; Landing pages.

• Content Marketing/Copywriting.

• Website & E-commerce Design & Development: WordPress, Shopify.

Digital Marketing: https://www.optimizedwebmedia.com/

Phone: 778-272-8213

Email: info@optimizedwebmedia.com

Ngân sách
  • Bất kì
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • North America
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com