Logo Semrush Agency Partners
Seahawk

Seahawk

We breathe Websites and WordPress

Boston, Massachusetts, United States

Làm việc từ xa

50-249

2018

4.8

Seahawk is a full services WordPress agency that has been a part of the WordPress community for over a decade. We provide extensive services such as WordPress development, custom website design, site optimization, WordPress maintenance, hacked site repair, and more. Our team is highly experienced in WordPress, and our PRO services are trusted by the most popular WordPress web hosting companies such as Dreamhost. We are experts in white-label services, WordPress conversion, WordPress migrations, and WooCommerce development. We offer managed SEO and content writing services. We also have the experience and expertise to handle a high volume of WordPress maintenance and support tasks. We understand the importance of having a secure, optimized, and up-to-date website and pride ourselves on offering the best-in-class WordPress services at revolutionary pricing. With our expertise, you can maximize the potential of your website. Plus, we ensure your WordPress needs are handled efficiently and reliably, ensuring complete satisfaction.

Câu chuyên thành công

Thử thách

The primary objective of the HCC campaign was to ensure enhanced SEO rankings and generating leads for their medical programs.

Giải pháp

Our SEO team designed a set of solutions to resonate with the client needs. We began focusing on program keywords with our on-page SEO optimization strategy by refurbishing landing pages, created supporting blogs with lead conversion in focus and creating high quality backlinks etc.

Kết quả

With a carefully implemented SEO strategy and SEO campaign designed, our SEO team was able to achieve the desired results for the client: We managed to achieve a position on page 1 for their various program keywords. We're able to accomplish the goal of generating leads & boosting organic traffic.

Ngân sách
  • $0 - 2,500
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hindi
Tiêu điểm địa lý
  • United States
  • United Kingdom
  • Australia
  • North America
  • India
Khách hàng của chúng tôi
Boston, Massachusetts, United States Seahawk đã giúp Healthcare Career College phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Boston, Massachusetts, United States Seahawk đã giúp Clean Juice phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Boston, Massachusetts, United States Seahawk đã giúp Pete McBride phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Liên hệ Agency
Hoặc điền vào mẫu đơn này, và agency sẽ liên lạc với bạn.
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở Boston, Massachusetts, United States