Logo Semrush Agency Partners
Stringo Media

Stringo Media

Media Strategy & Execution Agency

Detroit, Michigan, United States

Làm việc từ xa

10-49

2014

4.7
We provide you with measured growth through properly executed paid media. We grow Fintech and Saas businesses from seed round to IPO. Search, Social, and Display are how we do it. If you're ready to work with an agency that's executed budgets of over $150M in years 21' & 22', you've come to the right place; All with a team of 12! We're a small but mighty agency.
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Mô hình định giá
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
  • Hoa hồng
Ngân sách
  • $5,000+
Tiêu điểm địa lý
  • Canada
  • United States
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Tây Ban Nha

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Liên hệ Agency
Cách thức hoạt động