Chuyển ngay đến nội dung
Logo Semrush Agency Partners
Studio Mosaic

Studio Mosaic

Find the best path.

United States

Làm việc từ xa

10-49

2010

4.6

Studio Mosaic is a design and technology studio that serves local governments, advocacy organizations, nonprofits, and startups for social good. The company was founded in 2010 and is powered by a talented team of professionals from diverse backgrounds who bring their creativity and knowledge to every project.
We take pride in being a women-owned and minority-led business that is committed to advancing technology and promoting inclusivity.

Strategy Services:

Social Media Strategy

Email Marketing Strategy

CRM Implementation Strategy

Digital Advertising Strategy

UX / UI Consultation

Content Strategy and Planning

Website and Apps:

Website Design + Development

Android + iOS App Development

Organic SEO Development

Mobile Optimization

Website Maintenance

Website Audit

Tools and Software:

Custom User-Friendly Wordpress Theme

Custom User-Friendly NationBuilder Theme

Customized HubSpot Websites

Customized Shopify Websites

HubSpot Certified Partner

Shopify Certified Partner

Custom Google Maps

Salesforce Consulting Partner

Creative and Brand:

Logo Creation

Branding Guidelines

Moodboarding

Print & Digital Marketing

Campaign Visuals

Data and Analytics:

Social Media Advertising

Digital Campaign Reporting

Google Analytics & Google Tag Manager Reports

CRM Customization & Data Transfer

Data Protection & Consultation

Polling + Surveys

Training and Support:

Smart On-Boarding

Website Documentation

Website Launch Support

Recorded 1-on-1 CMS Training Sessions

HubSpot onboarding and training

Ngân sách
  • $2,500 +
Hỗ trợ Semrush

Hiện tại chúng tôi không cung cấp dịch vụ này.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Tây Ban Nha
Tiêu điểm địa lý
  • United States
Liên hệ Agency
Hoặc điền vào mẫu đơn này, và agency sẽ liên lạc với bạn.
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở United States