Logo Semrush Agency Partners
The Marketing Squad

The Marketing Squad

Tell Your Story. Grow Your Business.

Louisville, Kentucky, United States

Làm việc từ xa

10-49

2007

3.7
The Marketing Squad exists to partner with our clients to tell their story and grow their business. We fulfill our mission through a disciplined mastery of digital marketing tactics, a commitment to inbound marketing methodologies, and a passion to serve well. We seek to delight our clients, cultivate a creative team, operate in a fun and fulfilling work environment, and foster a better community by funding restorative charitable work.
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Ngân sách
  • $2,500 +
Tiêu điểm địa lý
  • United States
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Liên hệ Agency
Cách thức hoạt động

Agency ở Louisville, Kentucky, United States