Logo Semrush Agency Partners
The Status Bureau

The Status Bureau

Driven by Data, Crafted with Heart.

Vancouver, British Columbia, Canada

Toronto, Ontario, Canada

Calgary, Alberta, Canada

Làm việc từ xa

10-49

2006

4.9

We're known for our technical and content SEO and PPC work across Canada and the U.S.. We have offices in Vancouver, Toronto, Calgary, and Edmonton, but we work across North America.

Our SEO work begins with competitive research on how to approach a project. The data should explain how to start the campaign and the effort and time involved. Some projects are more about technical audits and code improvements, some are about the content, and some are about local and off-site factors. We don't know how to approach each client until we dig in and determine the best path forward.

Our PPC work is similar because data already explains the campaigns to us. Using SEMRush data, we already know the competition level, advertising creative, keyword bids, and geographic factors that will play a role in how to run the campaign.

We also work on Google Analytics 4 migrations, setups, and reporting. Measurement is at the heart of our projects, so ensuring Google Analytics 4 and Google Tag Manager are error-free is a common task we start with.

Ngân sách
  • $2,500 +
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • Canada
  • United States
Khách hàng của chúng tôi
Vancouver, British Columbia, Canada The Status Bureau đã giúp Vancity phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Vancouver, British Columbia, Canada The Status Bureau đã giúp YWCA phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Vancouver, British Columbia, Canada The Status Bureau đã giúp Tourism Jasper phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Vancouver, British Columbia, Canada The Status Bureau đã giúp Wahlburgers phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Vancouver, British Columbia, Canada The Status Bureau đã giúp Pizza Pizza phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Vancouver, British Columbia, Canada The Status Bureau đã giúp JD Sports phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Liên hệ Agency
Hoặc điền vào mẫu đơn này, và agency sẽ liên lạc với bạn.
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com