Cổng kết nối với Google Looker Studio

Thêm dữ liệu Semrush vào báo cáo Google Looker Studio của bạn để nâng cao bản trình bày kinh doanh của bạn. Biến dữ liệu thành hình ảnh hấp dẫn và tạo trang tổng quan tùy chỉnh cho khách hàng của bạn.

Đăng ký
  • Tạo báo cáo của bạn

  • Kết nối với các công cụ của Semrush

  • Sắp xếp số liệu và thông tin thống kê

  • Truyền đạt các chỉ số chính cho khách hàng

Google Looker Studio cho báo cáo SEO

Dữ liệu, số liệu và thông tin thống kê đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật SEO. Việc cung cấp thông tin dữ liệu hay chỉ số hiệu suất trọng yếu cho khách hàng có thể rất khó khăn.
Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors

Sức mạnh trình bày trực quan

Google Looker Studio là một công cụ trực quan hóa dữ liệu rất hiệu quả mà lại miễn phí của Google, mang đến cơ hội trình bày trực quan và cung cấp các chỉ số phức tạp một cách dễ hiểu. Là một chuyên gia SEO, hẳn là bạn sẽ biết mình cần xem qua bao nhiêu dữ liệu. Bất kỳ khách hàng nào không quen với việc tối ưu hóa tìm kiếm có thể bị choáng ngợp bởi những con số trong báo cáo SEO của bạn. May mắn thay, kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu có thể giúp bạn trình bày các chỉ số trọng yếu một cách rõ ràng và thân thiện với người dùng.

Nguồn dữ liệu

Google Looker Studio cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Google Analytics, MySQL, BigQuery, YouTube, v.v. Công cụ này có giao diện mạnh mẽ với các tiện ích kéo và thả từ các kết nối của bạn. Bạn cũng có thể tích hợp các báo cáo của Google Looker Studio vào trang web của mình bằng cách chèn một đoạn mã trích dẫn đơn giản vào các trang web của mình. Truy cập dữ liệu từ hơn 190 nguồn, bao gồm cả Phân tích tên miền Semrush và Position Tracking!

Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors

Kết nối Semrush với Google Looker Studio

Sử dụng các trình kết nối Position Tracking và Phân tích tên miền của Semrush để tạo các báo cáo và Bảng điều khiển SEO của bạn.
Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors

Để trực quan hóa dữ liệu của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Cho phép tài khoản Google và tài khoản Semrush của bạn truy cập dữ liệu và thêm nó vào GDS.
  2. Chọn các tham số của báo cáo của bạn.
  3. Chọn “Kết nối” và định cấu hình các tùy chọn hoặc thông số bổ sung.
  4. Chọn "Tạo báo cáo", thao tác này sẽ chuyển hướng bạn đến Report Builder của Google Looker Studio.
  5. Tạo báo cáo SEO của riêng bạn với dữ liệu từ Semrush.

Thêm dữ liệu Semrush vào báo cáo của bạn!

Đăng ký

Bắt đầu sử dụng như thế nào?

Toàn bộ quá trình kết nối dữ liệu cơ bản của bạn dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng và bao gồm hai thành phần chính: trình kết nối dữ liệu Google Looker Studio và nguồn dữ liệu.

Trực quan hóa và tùy chỉnh dữ liệu

Dữ liệu thô của bạn sẽ được chuyển đổi thành loạt thông tin hoàn chỉnh và có ý nghĩa, tạo ra các đồ thị và biểu đồ dễ hiểu. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong một bảng điều khiển hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Với trình soạn thảo kéo và thả, bạn có thể tạo biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột, bản đồ địa lý, bảng dữ liệu, v.v.

Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors
Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors

Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn

Google Looker Studio cho phép bạn dễ dàng truy cập vào nhiều loại dữ liệu. Bạn có thể lấy số liệu từ cả nguồn được liên kết với Google (Search Console, Quảng cáo, Trang tính, v.v.) và các nền tảng không phải của Google (Facebook, Reddit, v.v.). Bạn có thể hiển thị hiệu suất trang web dựa trên nhiều nguồn trong cùng một báo cáo, qua đó cho phép khách hàng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn.

Dễ dàng chia sẻ dữ liệu với khách hàng

Cho dù bạn muốn chia sẻ với cá nhân hay nhóm, chỉ cần gửi cho họ một liên kết. Trang tổng quan bạn tạo trong Google Looker Studio có tính tương tác, vì vậy bạn và nhóm của bạn hoặc khách hàng có thể cập nhật thông tin trong thời gian thực. Lưu báo cáo dưới dạng tệp PDF và gửi cho các đối tác kinh doanh hoặc khách hàng bất cứ khi nào bạn muốn.

Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors Ảnh chụp màn hình Google Looker Studio Сonnectors

Biến dữ liệu thô thành các bản báo cáo SEO hấp dẫn

Bắt đầu