Công cụ phân tích thị trường

Nắm rõ tường tận về thị trường hiện tại hoặc thị trường mới của bạn. Bao gồm phân tích đối thủ cạnh tranh qua các bước quan trọng của quy trình quản lý marketing.

Bắt đầu miễn phí
  • Market Explorer

    Thiết lập vị thế trên thị trường với Semrush Growth Quadrant. Khám phá quy mô thị trường và tiềm năng, những người chơi chính, thị phần trực tuyến và chiến lược tạo lưu lượng truy cập của họ trong báo cáo Semrush Market Explorer.

  • Traffic Analytics

    Tiến hành phân tích so sánh hiệu suất trực tuyến và xu hướng của các bên tham thị trường với công cụ Traffic Analytics. Phân tích nhu cầu và sở thích, phân bố vị trí địa lý, hành trình lưu lượng truy cập của khách hàng ở thị trường mục tiêu để nâng tầm các chiến lược truyền thông của bạn.

Thống kê Phân tích thị trường

500TB
dữ liệu thô
190
quốc gia và vùng lãnh thổ
1 tỷ
sự kiện được phân tích mỗi ngày
Thứ quan trọng nhất mà tôi thực sự có được là dữ liệu. Dữ liệu chính là tiền đối với tôi. Tôi cần hỗ trợ các sáng kiến, các đề án kinh doanh - bất kỳ công cụ nào giúp nâng cao sự hiểu biết sâu sắc cho tôi thì tôi đều thấy vô cùng hữu ích. Kế đến, khi cần đánh giá các sáng kiến này, chức năng báo cáo sẽ trở nên hữu dụng. Gói công cụ tuyệt vời của Semrush đáp ứng chính xác nhu cầu đó.
Ảnh đại diện
Nick Wilsdon
Chủ sở hữu sản phẩm, Tìm kiếm Tập đoàn Vodafone

Theo dõi Tổng quan Trọn vẹn Mọi Thị trường
với Công cụ Semrush

Bắt đầu miễn phí