Organic Traffic Insights

Khám phá các từ khóa “không được cung cấp” để tăng lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn.

Dùng thử miễn phí

Kết hợp tất cả dữ liệu trong một trang tổng quan

Báo cáo hiển thị các chỉ số đằng sau nội dung của bạn

Xem xét hiệu suất của trang web và các trang đích của bạn

Xem dữ liệu về hiệu suất trang web của bạn, chẳng hạn như Tổng số người dùng, Người dùng mới, Phiên, Số trang/Phiên, Trung bình Thời lượng phiên, Tỷ lệ thoát và Mục tiêu hoàn thành cho 50 trang hàng đầu trên trang web của bạn theo lưu lượng truy cập.

Dùng thử miễn phí

Tăng thứ hạng SEO của bạn với các từ khóa “không được cung cấp”

Nhận danh sách chi tiết các từ khóa mà các trang trên trang web của bạn được xếp hạng theo, bao gồm cả những từ khóa "không được cung cấp" dạng ẩn từ Google Analytics, với một loạt các chỉ số chính.

Dùng thử miễn phí
Báo cáo để giúp bạn tìm các từ khóa không được cung cấp
Báo cáo cho thấy các từ khóa không được cung cấp có tích hợp GSC

Kết hợp dữ liệu Google Search Console của bạn với các từ khóa "không được cung cấp"

Nhấp vào các từ khóa GSC của bạn để sắp xếp các từ khóa này theo loại, vị trí, số lần nhấp chuột, số lần hiển thị hoặc CTR.

Dùng thử miễn phí

Tìm các từ khóa có giá trị nhất của bạn chỉ trong 3 bước

Chỉ mất vài phút để tìm các truy vấn tìm kiếm hướng đối tượng mục tiêu đến trang web của bạn.

cách thêm một dự án mới

Thiết lập dự án với domain của bạn

Nhập domain của bạn và chọn tên dự án để theo dõi dễ dàng.

Kết nối GA và GSC

Thu thập dữ liệu mới và chính xác từ Google để có toàn bộ phạm vi từ khóa để xử lý.

Giao diện hiển thị cách bạn có thể nhắm mục tiêu vị trí và thiết bị

Chọn vị trí và thiết bị

Nhận thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập đối với một vị trí và thiết bị cụ thể để nhận dữ liệu chính xác.

Khám phá các cơ hội để nâng cao khả năng hiển thị trang web của bạn

Dùng thử miễn phí