Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Công cụ Post Tracking

Đo lường hiệu suất của các bài viết của bạn đã được công khai trên các nguồn bên ngoài. Theo dõi số liệu tương tác trên mạng xã hội, số lượng liên kết ngoài, lưu lượng nguồn giới thiệu và xếp hạng từ khóa hàng ngày.

Bắt đầu miễn phí

Giám sát hiệu suất của các bài báo được xuất bản trên trang web của bên thứ ba

Được quyền truy cập vào các chỉ số hiệu suất của bất kỳ bài báo nào bạn tìm thấy trên Internet, thật tuyệt vời đúng không? Theo dõi các bài đăng đã được công khai trên các trang web khác cũng như nội dung từ đối thủ cạnh tranh của bạn.

Post Tracking cho phép bạn theo dõi các chỉ số chính cho tối đa 50 bài báo. Bạn chỉ cần nhập một URL để kiểm tra:

  • Chia sẻ trên mạng xã hội— số lần bài viết được chia sẻ trên Facebook và Twitter (bao gồm cả người dùng hoạt động tích cực nhất).
  • Backlinks— số lượng các trang trên Internet liên kết đến bài đăng này.
  • Truy cập ước tính— số người có khả năng đã xem bài viết.
  • Lưu lượng truy cập nguồn giới thiệu đến website của bạn— lượng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn từ một bài đăng dựa trên dữ liệu Google Analytics.

Với thông tin này, bạn sẽ có thể phát hiện hoạt động tốt nhất của những bài viết ngoài, so sánh các tài nguyên công khai khác nhau và áp dụng hiệu quả nhất từ các chiến thuật của đối thủ cạnh tranh.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn

Theo dõi xếp hạng từ khóa bài viết

Theo dõi tối đa 5 từ khóa

Sẽ chẳng có nhà tiếp thị hoặc người viết quảng cáo nào không muốn nội dung của họ xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm. Điều quan trọng cần biết là các bài đăng bên ngoài của bạn xếp hạng cao trên SERP và đánh bại các bài đăng của đối thủ cạnh tranh.

Công cụ Post Tracking cho phép bạn thêm tối đa đến 5 từ khóa mỗi bài viết để xem liệu bài đăng của bạn có xếp hạng những từ khóa này trong top 100 của Google hay không và đang giữ thứ hạng cao thế nào.

Xem sự thay đổi số liệu theo dữ liệu cơ sở hằng ngày

Chiến lược content marketing thành công nhất là định hướng hiệu suất. Theo dõi hiệu suất nội dung để phân tích hiệu quả nội dung bên ngoài và điều chỉnh chiến lược của bạn nhanh nhất có thể.

Trong Post Tracking, bạn sẽ thấy các xu hướng và chỉ số sau được tính toán lại mỗi ngày:

  • Lưu lượng truy cập nguồn giới thiệu— Sự thay đổi về lượng truy cập đến trang web của bạn thông qua các liên kết trên các bài đăng ngoài trang web.
  • Xu hướng hiển thị— biến động trong thứ hạng tìm kiếm không trả phí dành cho các từ khóa mục tiêu của bạn.
  • Tăng trưởng lượt chia sẻ— Sự tăng nhanh số lượng lượt chia sẻ mà bài đăng bên ngoài của bạn trên các phương tiện truyền thông.
  • Xu hướng backlink— giảm và tăng số lượng liên kết trỏ đến bài viết.

Tất cả thông tin được trình bày dưới dạng biểu đồ đơn giản, lọc theo loại dữ liệu, khoảng thời gian và được sử dụng để báo cáo tiến trình hiện tại của bạn đến ban quản lý hoặc khách hàng. Thường xuyên đánh giá hiệu suất nội dung là một phần không thể thiếu để chiến lược content marketing thành công.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn

Nhóm các bài viết

Nhóm các bài viết của bạn được đăng trên cùng một nguồn hoặc theo bất kỳ tiêu chí nào khác.

Nhận Tổng quan về Quá trình Chiến dịch diễn ra

Kiểm tra toàn bộ lưu lượng truy cập nguồn giới thiệu, lượt chia sẻ, các liên kết ngoài và phạm vi tiếp cận ước tính của các bài viết trong một dự án.

Lọc các bài viết

Lọc các bài viết theo tài nguyên, tác giả, thẻ, lưu lượng nguồn giới thiệu hoặc phạm vi tiếp cận dự kiến.

Đo lường hiệu suất nội dung của bạn bằng công cụ Post Tracking

Bắt đầu miễn phí