Công cụ nghiên cứu từ khóa PPC

Tìm ra các từ khóa phù hợp bằng các công cụ nghiên cứu từ khóa có trả phí của chúng tôi để kết nối với các đối tượng khán giả của bạn và đáp ứng mục đích của họ

Đăng ký
 • Keyword Magic Tool

  Keyword Magic Tool sẽ cung cấp cho bạn cơ sở dữ liệu từ khóa lớn nhất trên thị trường. Tìm ra các chủ đề ngách, phát hiện các từ khóa dài sát về mặt ngữ nghĩa và xây dựng danh sách từ khóa có trả phí cho chiến dịch PPC của bạn.

 • Keyword Manager

  Công cụ này cho phép bạn tiến hành phân tích sâu lên đến 1.000 từ khóa cùng một lúc. Thu nhận các số liệu mới, lưu lại các thông tin phát hiện của bạn và gửi các từ khóa yêu thích của bạn đến các công cụ Semrush khác.

 • Keyword Gap

  Tìm ra từ khóa mới bằng cách phân tích đối thủ cạnh tranh của bạn. So sánh song song tối đa năm domain. Tìm ra các từ khóa trả phí phổ biến mà bạn và các đối thủ của bạn đang được phân hạng theo và so sánh vị trí của các trang web trong kết quả tìm kiếm cho từng cụm từ.

 • PPC Keyword Tool

  Tối ưu hóa chiến dịch PPC của bạn với PPC Keyword Tool. Phân bổ từ khóa ở cấp chiến dịch và nhóm quảng cáo, thiết lập phủ định, tìm số lượng tìm kiếm cục bộ và dữ liệu CPC (xuống đến cấp thành phố) và tạo danh sách từ khóa chính.

Tìm ra các từ khóa mục tiêu phù hợp cho chiến dịch quảng cáo của bạn

Bắt đầu