Các công cụ tiếp thị có trả phí

Phân tích đối thủ cạnh tranh, thực hiện nghiên cứu từ khóa và tạo bản sao quảng cáo hấp dẫn. Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các công việc tốn thời gian bằng những công cụ tiếp thị có trả phí của Semrush

Đăng ký
  • Keyword Magic Tool

    Nhận quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu từ khóa lớn nhất trên thị trường. Khám phá hàng tỷ thuật ngữ và cụm từ có liên quan, xác định các chủ đề ngách và tìm các từ khóa trong câu hỏi để tạo danh sách từ khóa tốt nhất cho chiến dịch PPC của bạn.

  • Nghiên cứu quảng cáo

    Phân tích chiến lược quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Xem các từ khóa mà họ đang tận dụng. Xem mẫu ví dụ về quảng cáo sao chép từ các công ty hàng đầu trong ngành và xem chúng đã được chạy vào những tháng nào trong năm. Khám phá các nhà quảng cáo mới trên Google Ads.

  • Quảng cáo PLA

    Phân tích hiệu suất của các nhà quảng cáo khác trên Google Shopping. Khám phá các truy vấn tìm kiếm kích hoạt cho PLA của họ xuất hiện và vị trí của chúng. Khám phá chi tiết những quảng cáo thành công nhất của đối thủ cạnh tranh của bạn.

Nghiên cứu thị trường ngách của bạn, tìm các từ khóa PPC phù hợp và tạo quảng cáo

Thử dùng ngay