Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Công cụ phân tích đối thủ cạnh tranh SEO

Check the SEO competition in a matter of minutes.

Win the competition
 • Tìm kiếm tự nhiên

  Just enter your competitor’s domain name to start seeing insights to strengthen your SEO strategy! Use simple filters and move between reports all about your competitor’s organic search rankings and position changes.

 • Keyword Gap

  So sánh song song tối đa năm đối thủ cạnh tranh và tìm ra cơ hội trống trong chiến lược từ khóa mà bạn có thể bắt đầu nhắm đến với trang web của mình.

 • Keyword Overview

  Enjoy a simple way to do a competitive analysis on a single keyword. See all the metrics behind it that can take your SEO strategy to new heights.

 • Phân tích Backlink

  Discover tons of ways to find new backlink opportunities for your own site. Simply enter your competitor’s site to see all of their backlinks. Then, find their top referring domains, apply filters to find specific sites, and even pinpoint their most recently acquired and lost backlinks.

 • Backlink Gap

  A quick and simple solution to find tons of relevant link building opportunities in your niche. Compare up to five competitors’ backlink profiles to see who links to your competitors but not you.

 • Báo cáo của tôi

  Tạo lập các bản báo cáo PDF đẹp mắt một cách nhanh gọn và dễ dàng với các tiện ích kéo và thả của Semrush cùng nhiều tính năng định dạng khác. Sau khi bạn thu thập tất cả các thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh của mình, hãy tập hợp chúng lại thành một tệp PDF trọn vẹn để hoàn thiện quy trình phân tích đối thủ cạnh tranh và chia sẻ chúng với đội nhóm và/hoặc khách hàng của bạn.

 • Position Tracking

  Discover and track all of your site’s positions on Google’s SERP. Watch the rise and fall of search terms that matter the most to you and your organic competitors’.

Get essential insights about your niche with in-depth competitor SEO tracking!

Bắt đầu ngay