Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Về Semrush

Semrush là nền tảng SaaS quản lý khả năng hiển thị trực tuyến và content markeing. Hiện nay, chúng tôi giúp trên 7 triệu nhà tiếp thị trên toàn thế giới làm công việc của họ hiệu quả hơn và mang lại những kết quả tốt hơn

Sự phát triển của Semrush

Trở lại những năm 2008, Semrush bắt đầu là một nhóm nhỏ các chuyên gia SEO và IT có chung một sứ mệnh - làm cho việc cạnh tranh trực tuyến được công bằng và minh bạch, với các cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Trong 13 năm, chúng tôi đã phát triển thành một trong những dịch vụ nghiên cứu cạnh tranh hàng đầu thế giới về tiếp thị trực tuyến.

Sự phát triển của Semrush

Hiện nay, phần mềm của chúng tôi giúp doanh nghiệp ở tất cả quy mô và lĩnh vực tối ưu khả năng hiển thị của họ qua các kênh chính và tạo nội dung tương tác cho người dùng của họ. Dữ liệu của chúng tôi cho phép khám phá ra các cơ hội tăng trưởng tuyệt vời, trong khi các giải pháp pháp theo dõi và quy trình làm việc giúp người dùng thử nghiệm liên tục và đo lường kết quả chính xác hơn.

Các giải thưởng của Semrush

Tham gia đội ngũ Semrush

Mặc dù chúng tôi phát triển từ một startup nhỏ, và trở thành một công ty quốc tế lớn, chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết với những giá trị cơ bản đã giúp chúng tôi có được vị trí như ngày hôm nay: thích ứng với sự thay đổi so với tuân theo một kế hoạch nghiêm ngặt và bằng cách đặt các cá nhân lên các quy trình. Tại Semrush, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận đến nơi mang lại nhiều giá trị nhất.

Tham gia vào nhóm chúng tôi
Các văn phòng của Semrush
Dallas
Trevose
Boston
Prague
Saint-Petersburg
Limassol
Warszawa

Với truyền thông

Semrush là nhà cung cấp dữ liệu tin cậy, thông tin của chúng tôi về hành vi trực tuyến được sử dụng bởi các phương tiện truyền thông đại chúng lớn nhất trên thế giới. Để biết nhiều thông tin hơn, kiểm tra trang Những nghiên cứu về dữ liệu

Bloomberg
Business Insider
Reuters
Herald Sun
The washington post
Daily Mail
Với bất kỳ yêu cầu nào về truyền thông, vui lòng liên hệ với đội ngũ tại pr@semrush.com
Tải xuống logo của Semrush
Vui lòng xem các điều khoản về sử dụng logo tại đây