Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Tính năng của Semrush

Start solving your marketing challenges today with 50+ tools and reports on Semrush.

Get Started For Free

Chọn lĩnh vực bạn quan tâm

Nghiên cứu từ khóa

Bring traffic to your site by finding the best keywords

On Page SEO

Get new ideas to improve your site’s health and SEO performance

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Increase your website traffic and improve performance with competitors’ winning strategies

Sellzone

Sharp tools for your Amazon business

Content Marketing

Phát triển chiến lược nội dung mạnh mẽ với những giải pháp lấy dữ liệu làm gốc

SEO cục bộ

Optimize your site for local searches to get more customers in your area

Theo dõi thứ hạng

Theo dõi thay đổi hằng ngày của từ khóa mục tiêu trong địa điểm mục tiêu của bạn

Quản trị Truyền thông Xã hội

Increase your brand awareness with our social media posting and analytics platform

Xây dựng liên kết

Find unique opportunities to strengthen your backlink profile

Phân tích SEO của đối thủ cạnh tranh

Tìm các từ khóa và nội dung có trong chiến lược của đối thủ của bạn

Sáng tạo và Phân bổ nội dung

Create and share traffic-driving articles that make your target audience take action

Tối ưu hóa nội dung

Drive more organic traffic with personalized recommendations to optimize your content

Phân tích Content Marketing

Đánh giá hiệu suất nội dung của bạn để xác định những điều cần cải thiện

Phân tích thị trường

Analyze your position and get ahead of the competition in a current or new market

Quảng cáo có trả tiền

See the paid keywords and ad copy from your competitor's PPC ads to craft a winning strategy

Theo dõi PR đối thủ

Track your rivals’ online mentions and social media presence to build your brand’s reputation

Nghiên cứu từ khóa PPC

Build your perfect paid search campaign with our keyword research tools

Tạo dòng tiền từ trang web

Monetize your audience with our powerful tools for bloggers, ad publishers, and affiliate managers

Trọn gói tất cả trong một với Semrush

Dùng thử miễn phí