Nền tảng Agency Partners

Tìm thêm khách hàng tiềm năng, thu hút khách hàng tốt hơn và tăng khả năng hiển thị của bạn với cộng đồng các marketer toàn cầu.

Trở thành một Đối tác Agency
Nhận một trang đích dành riêng cho agency của bạn
Có được quyền truy cập vào cộng đồng người dùng Semrush toàn cầu
Tăng độ hiển thị của agency
Xây dựng lòng tin với khách hàng và khách hàng tiềm năng

Tạo ra khách hàng tiềm năng chất lượng cao hơn và có nhiều khách hàng hơn

Semrush Agency Partners là một nền tảng kết nối các marketer trong cộng đồng Semrush với các agency hàng đầu, dựa trên các yêu cầu dự án, ngành, ngân sách và các tiêu chí khác của họ.

Chốt đơn dễ dàng hơn

Tiếp cận khách hàng tiềm năng chỉ bằng một cú nhấp chuột với Agency Partners.


Và bởi vì chúng tôi chỉ chấp nhận yêu cầu từ những người dùng đã đăng ký, bạn không phải lo lắng về spam.


Tất cả các khách hàng tiềm năng sẽ chuyển thẳng đến Semrush CRM để bạn có thể xử lý ngay lập tức.

Xây dựng lòng tin với khách hàng tương lai

Cho khách hàng của bạn thấy bạn biết công cụ của bạn. Mọi Đối tác Agency của Semrush đều được chứng nhận thông qua Học viện Semrush và được đánh giá bằng Điểm số Agency.


Những chứng nhận này cho khách hàng tương lai biết rằng bạn biết cách sử dụng Semrush để giúp họ. Điểm số Agency cho họ thấy rằng bạn làm việc rất tốt cho các khách hàng hiện tại của mình.

Trở thành một phần của Cộng đồng Semrush Toàn cầu

10 triệu người dùng trên toàn thế giới (và 30% trong số 500 công ty trong danh sách Fortune) đã dùng thử Semrush. Với tư cách là Đối tác Agency của Semrush, các thành viên của cộng đồng rộng lớn đó sẽ có thể tìm thấy bạn chỉ bằng một nút bấm.


Chia sẻ trạng thái Đối tác Agency của bạn với trang đích độc quyền trên Semrush.com và huy hiệu Đối tác Agency duy nhất để sử dụng trong tài liệu marketing của bạn.

Tỏa sáng nổi bật trên agency của bạn

Trở thành một Đối tác Agency