Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Tổng quan tên miền

Điểm xuất phát giúp bạn kiểm tra khả năng hiển thị trực tuyến từ một tên mình miền trên máy tính và thiết bị di động, đồng thời nhận thông tin có giá trị về đối thủ cạnh tranh.

Dùng thử miễn phí

Sở hữu kết quả phân tích toàn diện

Công cụ Semrush Tổng quan tên miền là một tập hợp các báo cáo toàn diện cho phép bạn có góc nhìn tổng quan, nhanh chóng về khả năng hiển thị của bất kỳ miền nào. Chỉ cần nhập một tên miền, bạn có thể xem nó hoạt động ra sao thông qua các số liệu chính, chẳng hạn như lưu lượng truy cập organic hoặc có trả phí, liên kết ngoài và quảng cáo hiển thị hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể xem các báo cáo chi tiết hơn mà bạn thấy trong Tổng quan tên miền và thực hiện các tìm kiếm chuyên sâu hơn nữa.

Đánh giá tiềm năng của bất kỳ miền nào

Tìm ra điểm mạnh và điểm yếu

Xây dựng các chiến lược đẩy mạnh hơn hoạt động

Organic Research

Tìm những từ khóa hữu dụng nhất giúp bạn hoặc đối thủ cạnh tranh của bạn lên top 100 tìm kiếm organic của Google. Bằng báo cáo tên miền này cho bạn biết những từ khóa nào được tên miền ưu dụng, cách các từ khóa này được phân phối và ai đang sử dụng chúng với hình thức organic. Với báo cáo này, bạn sẽ có thể phát hiện ra các đối thủ cạnh tranh từ khóa của mình và phân tích lưu lượng truy cập của họ, điều này rất quan trọng khi nói đến việc tạo chiến lược SEO dành riêng cho tên miền của bạn.

Lưu lượng truy cập trả phí

Nhận thông tin toàn diện về lưu lượng truy cập trả phí của tên miền. Kiểm tra chi phí của miền đó và xem từ khóa nào tên miền đó đang tạo quảng cáo trong Google Tìm kiếm và văn bản nào được sử dụng trong quảng cáo. Báo cáo cũng hiển thị các từ khóa đưa người dùng đến trang web thông qua Google Ads, đồng thời đến các đối thủ cạnh tranh có lưu lượng trả phí. Thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn từ khóa nào tốt hơn cho chiến dịch quảng cáo của riêng bạn.

Backlink

Tìm những từ khóa hữu dụng nhất giúp bạn hoặc đối thủ cạnh tranh của bạn lên top 100 tìm kiếm organic của Google. Bằng báo cáo tên miền này cho bạn biết những từ khóa nào được tên miền ưu dụng, cách các từ khóa này được phân phối và ai đang sử dụng chúng với hình thức organic. Với báo cáo này, bạn sẽ có thể phát hiện ra các đối thủ cạnh tranh từ khóa của mình và phân tích lưu lượng truy cập của họ, điều này rất quan trọng khi nói đến việc tạo chiến lược SEO dành riêng cho tên miền của bạn.

Quảng cáo hiển thị

Xem độ hiện diện của quảng cáo hiển thị hình ảnh của một miền. Nhận thông tin của các quảng cáo mà miền hiện có và thông tin các nhà sản xuất đặt quảng cáo này, các mẫu văn bản & phương tiện quảng cáo truyền thông và các trang đích được quảng bá. Kiểm tra tất cả thông tin này để xác định đối thủ của bạn sản xuất quảng cáo gì, họ đặt quảng cáo ở đâu và họ sử dụng văn bản và đồ họa nào cho quảng cáo đó. Điều này sẽ cho phép bạn dễ thực hiển bắt đầu chiến dịch quảng cáo của riêng mình.

Nhanh chóng đánh giá độ hiện diện trực tuyến của bất kì trang web nào

Bắt đầu