Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Keyword Magic Tool

Find new ranking opportunities in just a few clicks with a database of 21 billion keywords.

Dùng thử miễn phí

Take a Deep Dive into Any Keyword

Get the metrics that matter to you most — update them on demand.

Độ khó từ khóa

Use Semrush as a keyword difficulty tool. Discover the most accurate estimation based on a wide range of parameters, including keyword intent, available SERP features, and the analysis of your top-ranking rivals’ backlinks.

Mục đích

Find keywords that align with your goals. Understand if a keyword has informational, navigational, commercial, or transactional intent.

Khối lượng tìm kiếm

Số lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng của một từ khóa nào đó trong 12 tháng. Ước tính giá trị và lợi ích của từ khóa đối với thứ hạng trang web của bạn.

Xu hướng

Mức độ quan tâm của người dùng đối với một cụm từ truy vấn tìm kiếm trong 12 tháng qua. Xem tần suất mà từ khóa đó đã được người dùng tra cứu trên Google trong năm qua.

Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (CPC)

See potential prices for your planned PPC campaign. Find the average price for a user’s click on an ad.

Tính năng SERP

Learn if your website can acquire a SERP feature for a targeted keyword and see which rich results appear on the results page.

Pick the most valuable keywords and create a powerful master list
Dùng thử miễn phí

Tiến hành nghiên cứu cùng với một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất trên thị trường

Enjoy the global and local research possibilities, automated clustering, intent analysis, search volume calculations, and the most accurate keyword difficulty estimations. Build your own filters and customize keyword lists.
21.0B
từ khóa
20M
ý tưởng cho mỗi từ khóa
142
cơ sở dữ liệu theo nền tảng địa lý

Lập nhóm từ khóa

Uncover the Potential of Specific Topic Clusters with a Keyword Cluster Tool

Pick keywords from auto-generated clusters. Analyze the total search volume, average difficulty, and intent of each group.

Dùng thử miễn phí

Mở rộng danh sách từ khóa

Tra soát các từ khóa liên quan để phát hiện ra những từ khóa dài, ít cạnh tranh hơn với tiềm năng nhấp chuột cao.

Dùng thử miễn phí

Lưu trữ toàn bộ từ khóa của bạn ở một nơi

Tạo ý tưởng cho nội dung mới

Find the terms that are perfectly tailored to your target audience.

Dùng thử miễn phí

Export Your Selected Keywords to Other Semrush Tools

Tiết tục sử dụng tính năng thần kỳ của từ khóa và tận dụng tối đa các từ khóa đã chọn. Theo dõi thành quả của bạn trên Google và xây dịch các chiến dịch trả phí.

Save, Manage, and Export Your Master Lists

Make the most out of your keyword research. Customize your keyword lists using advanced filters and export them to other Semrush tools or CSV and XLS.

Dùng thử miễn phí

See Why Marketers Love
Semrush’s Keyword Magic Tool

Best Software Awards Top 50 Marketing ProductsBest Software Awards Top 50 Small Business ProductsBest Software Awards Top 100 Global SellersBest Software Awards Top 100 Software Products

Find the keywords that will make your business profit

Dùng thử miễn phí