Tổng quan từ khóa

Tiến hành nghiên cứu từ khóa với một trong những cơ sở dữ liệu từ khóa lớn nhất trên thị trường.

Tìm từ khóa của bạn
báo cáo Tổng quan từ khóa semrush

Biết giá trị của bất kỳ từ khóa nào

Tổng quan từ khóa cung cấp số liệu chính đối với bất kỳ từ khóa nào trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và giúp bạn quyết định những điều khoản nào cần nhắm mục tiêu.

các câu hỏi và biến thể từ khóa semrush

Nhắm mục tiêu các từ khóa có giá trị nhất

 • Đánh giá các cụm từ mục tiêu của bạn với độ khó từ khóa và phân tích mục đích
 • Kiểm tra khối lượng tìm kiếm ở cấp độ toàn cầu và khu vực
 • Xem xét kết quả hàng đầu trang tìm kiếm để tăng quy mô cạnh tranh
Dùng thử miễn phí

Tìm cơ hội SEO mới

 • Khám phá câu hỏi của đối tượng mục tiêu về thương hiệu của bạn
 • Đào sâu những từ khóa liên quan để gợi ý cho những quảng cáo trả phí
 • Dễ dàng tìm kiếm từ khóa cạnh tranh thấptừ khóa đuôi dài
Dùng thử miễn phí
các câu hỏi và biến thể từ khóa semrush
nghiên cứu từ khóa quảng cáo semrush

Nhận thông tin chi tiết từ các nhà quảng cáo của từ khóa

 • Lấy cảm hứng từ các quảng cáo thực tế dựa trên các từ khóa mục tiêu của bạn
 • Khám phá các đối thủ Google Shopping và điều chỉnh chiến lược ra giá thầu
 • Kiểm tra lịch sử quảng cáo của bất kỳ từ khóa nào để tìm những quảng cáo thường ở đầu Trang kết quả tìm kiếm nhất
Dùng thử miễn phí

Nhận tổng quan nhanh về Trang kết quả tìm kiếm

 • Đối với bất kỳ từ khóa nào, hãy xem xét các chỉ số SEO của đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn
 • Xem có bao nhiêu lưu lượng truy cập ước tính đến từng URL của đối thủ cạnh tranh của bạn
 • Mở trang kết quả thực tế để xem các tính năng SERP và quảng cáo xuất hiện như thế nào
Dùng thử miễn phí
phân tích semrush Trang kết quả tìm kiếm
lịch sử quảng cáo từ khóa semrush

Theo dõi xu hướng

 • Xem xét và nghiên cứu biến động khối lượng tìm kiếm từ khóa trong suốt cả năm
 • Phát hiện mối quan tâm của đối tượng người dùng tăng giảm đột biến theo mùa
 • Điều chỉnh chiến lược ra giá thầu và kế hoạch nội dung để thu hút thêm lưu lượng truy cập khi chỉ bỏ ra chi phí ít hơn
Dùng thử miễn phí

Tìm các từ khóa mục tiêu phù hợp.
Semrush giúp mọi việc đơn giản hơn.

Bắt đầu phân tích