Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Công cụ My Report

Create visually appealing custom reports for your business with Semrush. Gather all the powerful data in one PDF

Tạo báo cáo

Tạo báo cáo từ đầu

Đính kèm thương hiệu hoặc gắn nhãn cho báo cáo

Chia sẻ và lập lịch báo cáo

Sắp xếp tất cả dữ liệu tại một vị trí

Hợp lý hóa quy trình báo cáo

Quy trình báo cáo có thể khiến bạn mất thời gian quý báu, nhưng đây hoàn toàn không phải là một công việc tẻ nhạt và tốn thời gian.

Tạo báo cáo tùy chỉnh hoặc dùng mẫu

Build, manage and share custom SEO reports in a few clicks with the Semrush My Reports tool. Thanks to the drag-and-drop widgets, you can easily access any Semrush data and compile it in a single PDF. Generate reports from pre-existing templates or create your own custom template.

Tự động hóa báo cáo của bạn

Bạn có thể tự động gửi báo cáo thường xuyên cho nhóm hoặc khách hàng của bạn. Chia sẻ tệp PDF qua email hoặc liên kết trực tiếp. Báo cáo của bạn có thể được gửi hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Sau khi gửi một tệp PDF, bạn có thể sử dụng tệp này như mẫu báo cáo tiếp thị và SEO vào lần tới khi bạn cần trình bày kết quả của mình.

Xây dựng các báo cáo tuyệt vời dành cho đội, sếp hoặc khách hàng của bạn
Tạo báo cáo

Theo dõi tất cả các KPI bạn cần

Theo dõi các chỉ số quan trọng, lưu và quản lý báo cáo cũng như trực quan hóa dữ liệu của bạn

Một loạt các dữ liệu

Pull data from dozens of Semrush tools, as well as Google Search Console, Google Analytics and Google My Business. Pick any one of our preset widgets and create SEO performance reports.

Tất cả các báo cáo được sắp xếp

Không còn phải đào kiếm vô số tệp trên máy tính của bạn - Tạo, lưu và quản lý tất cả các báo cáo của bạn trong công cụ với giao diện thân thiện với người dùng. Dễ dàng chuẩn bị các báo cáo SEO và tiếp thị.

Trực quan quá dữ liệu

Trình bày trực quan về dữ liệu cho phép bạn tạo tác động mạnh hơn đến người xem. Với Report Builder, bạn có thể tạo một báo cáo đẹp mắt và biến những con số vô tận thành một tệp PDF thanh lịch cung cấp tất cả KPIs tất cả bằng một cách tiện dụng nhất.

Tùy chỉnh SEO và báo cáo Marketing

Trình bày các chỉ số chính cho khách hàng và cấp trên của bạn theo cách họ dễ hiểu. Các báo cáo và dự án SEO có liên quan và hấp dẫn sẽ giúp khách hàng nắm bắt đầy đủ dữ liệu.

Bắt đầu tạo báo cáo mới

Tùy chỉnh nội dung PDF của bạn bằng cách sử dụng các widget kéo và thả. Thêm hình ảnh và sử dụng các yếu tố cấu trúc (cột, văn bản, tiêu đề và ngắt trang) cùng tiện ích dữ liệu để hình thành nên dạng báo cáo của bạn.

Gắn nhãn cho báo cáo của bạn

Cá nhân hóa tệp PDF của bạn bằng cách tích hợp thông tin thương hiệu vào báo cáo của bạn. Nhãn trắng trong công cụ My Report được sự dụng khi khách hàng đăng kí dùng gói dịch vụ Business, cùng với các lợi ích tuyệt vời khác như chia sẻ mẫu.

Khiến dữ liệu phức tạp nhất của bạn dễ đọc và trình bày hơn

Bắt đầu