Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Semrush Rank

Đo lường vị thế hiện tại của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng của bạn
Bắt đầu
Tìm kiếm các trang web hoạt động hiệu quả nhất

Tìm kiếm các trang web hoạt động hiệu quả nhất

Nghiên cứu, phân tích các cơ sở dữ liệu tại các khu vực khác nhau

Nghiên cứu, phân tích các cơ sở dữ liệu tại các khu vực khác nhau

Nhận thông tin tham khảo phân tích các đối thủ cạnh tranh

Nhận thông tin tham khảo phân tích các đối thủ cạnh tranh

Bắt đầu tìm hiểu trực tuyến toàn cầu

Semrush Rank is a proprietary score that lets you find the domains that are getting the most traffic from organic search. It can be used to compare the online performance of different websites, their keywords and traffic costs for the purposes of competitive analysis, prospecting or research.

Tìm kiếm 100 website phổ biến hàng đầu

Semrush Rank is calculated based on the estimated traffic a domain gets from Google’s first 10 results pages. Semrush Rank runs on a wide variety of regional databases, Google search results, and country-specific CPC data.

Kiểm tra dữ liệu lịch sử

Semrush Rank offers month-by-month historical data from 2012. It can give you an understanding of the main traffic trends for the target website and let you discern its growth.

Xuất dữ liệu tìm kiếm

Xuất dữ liệu sang định dạng CSV hoặc file Excel và làm việc ngay trong bảng tính. Bạn có thể chọn số lượng domain để xuất và sắp xếp dữ liệu để thu hẹp lại kết quả.

Phân tích từ khóa trả và không trả phí cùng chi phí lưu lượng truy cập

Semrush Rank offers a range of data about each domain that will let you estimate the size of their business compared to each other or your own company, and find out how big their advertising budget is, how many keywords they cover and how their websites perform in different countries and locations.
Từ khóa SE

Từ khóa SE

Số lượng từ khóa, tên miền xếp hạng trong 10 trang kết quả tìm kiếm không trả phí đầu tiên của Google.

SE Traffic

SE Traffic

Lưu lượng truy cập ước tình mà tên miền nhận được từ chính từ khóa SE.

Chi phí

Chi phí

Chi tiêu ước tính để nhận được cùng một lượng lưu lượng truy cập tìm kiếm không trả phí cho cùng một từ khóa thông qua Google Ads.

Từ khóa trả phí

Từ khóa trả phí

Số lượng từ khóa được sử dụng cho (các) quảng cáo tại Google của một tên miền.

Lưu lượng truy cập trả phí

Lưu lượng truy cập trả phí

Lưu lượng ước tính hằng tháng mà tên miền nhận được từ chính các từ khóa trả phí qua quảng cáo.

Start Visibility research with Semrush Ranks

Bắt đầu