Thứ hạng Semrush

Đo lường vị thế hiện tại của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng của bạn
Bắt đầu
Tìm kiếm các trang web hoạt động hiệu quả nhất

Tìm kiếm các trang web hoạt động hiệu quả nhất

Nghiên cứu, phân tích các cơ sở dữ liệu tại các khu vực khác nhau

Nghiên cứu, phân tích các cơ sở dữ liệu tại các khu vực khác nhau

Nhận thông tin tham khảo phân tích các đối thủ cạnh tranh

Nhận thông tin tham khảo phân tích các đối thủ cạnh tranh

Bắt đầu tìm hiểu trực tuyến toàn cầu

Thứ hạng Semrush là điểm số độc quyền giúp bạn tìm các tên miền đang nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhất từ tìm kiếm tự nhiên. Tính năng này được sử dụng để so sánh hiệu suất trực tuyến của các trang web khác nhau, từ khóa và chi phí lưu lượng truy cập của những trang này dành cho các mục đích phân tích đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm hoặc nghiên cứu tiềm năng phát triển.

Tìm kiếm 100 website phổ biến hàng đầu

Thứ hạng Semrush được tính toán dựa trên lưu lượng truy cập ước tính mà một miền nhận được từ 10 trang kết quả đầu tiên của Google. Xếp hạng Semrush chạy trên nhiều loại cơ sở dữ liệu khu vực, kết quả tìm kiếm của Google và dữ liệu CPC theo quốc gia cụ thể.

Kiểm tra dữ liệu lịch sử

Thứ hạng Semrush cung cấp dữ liệu lịch sử theo từng tháng từ năm 2012. Tính năng này giúp bạn hiểu xu hướng lưu lượng truy cập chính cho trang web mục tiêu và giúp bạn nhận ra tăng trưởng.

Xuất dữ liệu tìm kiếm

Xuất dữ liệu sang định dạng CSV hoặc file Excel và làm việc ngay trong bảng tính. Bạn có thể chọn số lượng domain để xuất và sắp xếp dữ liệu để thu hẹp lại kết quả.

Phân tích từ khóa trả và không trả phí cùng chi phí lưu lượng truy cập

Thứ hạng Semrush cung cấp một loạt dữ liệu về từng tên miền sẽ cho phép bạn ước tính từng quy mô doanh nghiệp so với nhau hoặc công ty của bạn và tìm hiểu ngân sách quảng cáo lớn đến mức nào, bao nhiêu từ khóa mà họ sử dụng và trang web của họ hoạt động như thế nào tại các quốc gia và địa điểm khác nhau.
Từ khóa SE

Từ khóa SE

Số lượng từ khóa, tên miền xếp hạng trong 10 trang kết quả tìm kiếm không trả phí đầu tiên của Google.

Lưu lượng truy cập SE

Lưu lượng truy cập SE

Lưu lượng truy cập ước tình mà tên miền nhận được từ chính từ khóa SE.

Chi phí

Chi phí

Chi tiêu ước tính để nhận được cùng một lượng lưu lượng truy cập tìm kiếm không trả phí cho cùng một từ khóa thông qua Google Ads.

Từ khóa trả phí

Từ khóa trả phí

Số lượng từ khóa được sử dụng cho (các) quảng cáo tại Google của một tên miền.

Lưu lượng truy cập trả phí

Lưu lượng truy cập trả phí

Lưu lượng ước tính hằng tháng mà tên miền nhận được từ chính các từ khóa trả phí qua quảng cáo.

Bắt đầu nghiên cứu khả năng hiển thị bằng Semrush Ranks

Bắt đầu