Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Semrush Sensor

Phát hiện các bản cập nhật thuật toán xếp hạng nhằm biến biến động thành cơ hội

Thử ngay bây giờ

Đừng kể những thay đổi làm bạn thất vọng

Việc tăng hoặc giảm vị trí trang web của bạn trong tìm kiếm được tác động bời nhiều yếu tố, chẳng hạn như các vấn đề kỹ thuật trên trang web (liên kết ngoài độc hại, trang bị hỏng), tái cơ cấu trang web, điều chỉnh nội dung, v. v. hoặc cập nhật thuật toán xếp hạng.

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thay đổi

  • Thông báo qua emal và trình duyệtvề những biến động đáng kể trong SERP
  • Bộ từ khóa tùy chỉnhđể theo dõi các thay đổi vị trí hàng ngày
  • Các gợi ýcho bạn biết về các bản cập nhật mới nhất và chi tiết cụ thể của chúng

Tìm một thị trường ngách để mở rộng

  • Volatility comparison giữa các danh mục, quốc gia, cơ sở dữ liệu từ khóa, v. v.
  • Tính năng SERPxu hướng xuất hiện cho 20 kết quả tìm kiếm hàng đầu
  • Phân tích độ lệchhiển thị các danh mục bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi một bản cập nhật cụ thể

Đánh giá triển vọng của bạn

Semrush Sensor is designed to monitor daily changes in the rankings in the selected category and gauges the SERP volatility on a scale of 0-10. The higher the score is, the more likely an algorithm update was introduced by Google.
7.5/10

Tầm cao

Thay đổi vị trí cho nhiều trang web! Kết quả Google đang có nhiều bước thay đổi. Đây có thể là dấu hiệu của sự thay đổi thuật toán. Hãy kiểm tra xem nếu trang web của bạn có bị ảnh hưởng.

So sánh các dự án của bạn với thông tin còn lại của Google

So sánh các dự án của bạn với thông tin còn lại của Google

Kiểm tra sự biến động của trang web của bạn so với các trang khác từ một thị trường ngách cụ thể. Bạn có thể thực hiện so sánh trực quan dành cho từng quốc gia, các thiết bị khác nhau như máy tính để bàn và thiết bị di động, để luôn cập nhật các lý do đằng sau sự biến động xếp hạng của bạn.

Nắm bắt thời điểm đánh bại đối thủ của bạn

Nắm bắt thời điểm đánh bại đối thủ của bạn

The Winners and Losers report of Semrush Sensor will tell you which of the tracked domains ranking in Google’s top 20 in the selected category are most affected by the update. This will help you find the competitors that you can easily outrank.

Theo dõi tất cả các bản cập nhật Google trên cùng một công cụ

Theo dõi tất cả các bản cập nhật Google trên cùng một công cụ

Tìm hiểu trực tiếp về các cập nhật quan trọng trong giao diện Sensor. Nhận tin tức mới nhất về các bản cập nhật thuật toán mà Google triển khai thường xuyên. Đọc thông tin trong một nguồn cấp tin tức đặc biệt và nhận được giá trị mang lại từ những cập nhật này.

Get regular updates on SERP changes. Stay the course with Semrush Sensor.

Bắt đầu