Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Công cụ quản trị truyền thông xã hội

Điều chỉnh tinh gọn các hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội của bạn với các giải pháp phát hành, giám sát và quản trị quảng cáo của chúng tôi

Bắt đầu
  • Social Media Poster

    Lên lịch đăng bài trên Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest và Trang doanh nghiệp trên Google trong vòng vài giây và theo dõi hiệu suất của chúng. Biến thói quen lên lịch đăng bài của bạn trở thành một quy trình thú vị với các tính năng tiết kiệm thời gian của chúng tôi.

  • Social Media Ads

    Tạo lập, khởi chạy, quản lý và tối ưu quảng cáo tại các vị trí đặt trên toàn hệ thống Facebook bằng Social Media Ads. Chỉ điểm các quảng cáo có hiệu suất kém và nhận mẹo khuyến nghị về cách cải thiện chúng.

Kết hợp các công cụ của chúng tôi để làm khớp với quy trình làm việc của bạn và tiết kiệm thời gian với công cụ tự động hóa truyền thông xã hội

Dùng thử miễn phí