Ứng dụng quản trị truyền thông xã hội

Tăng cường tiếp thị truyền thông xã hội của bạn. Xuất bản, phân tích và giám sát nội dung. Theo dõi đối thủ cạnh tranh. Quản lý các chiến dịch của influencer.

Bắt đầu
  • Semrush Social

    Hợp lý hóa toàn bộ quy trình làm việc trên mạng xã hội của bạn với Semrush Social. Tạo và quản lý nội dung, xây dựng cộng đồng cũng như phân tích tác động của bạn ở cùng một nơi.

  • Social Content AI

    Chuyển đổi quy trình sản xuất nội dung truyền thông xã hội của bạn bằng AI. Từ việc lên ý tưởng nội dung không giới hạn đến tạo bài đăng đầy đủ: viết quảng cáo, thiết kế, mẫu trực quan, chỉnh sửa và hiệu đính. Nhiều tính năng hơn, nhiều tiềm năng hơn.

  • Influencer Analytics

    Quản lý toàn bộ quá trình influencer marketing của bạn. Tìm những influencer hoàn hảo, chuẩn bị và thực hiện chiến dịch của bạn cũng như phân tích kết quả—tất cả trong một ứng dụng.

Hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn, nâng cao chiến lược và tiết kiệm thời gian.

Bắt đầu ngay