Traffic Analytics

Khám phá lưu lượng truy cập trang web từ các đối thủ cạnh tranh, khách hàng và đối tác tiềm năng

Vui lòng nhập domain hợp lệ
 • Phân tích hiệu suất trang web

 • Đặt benchmarks

 • Nhận giá trị thông tin Marketing

Kiểm tra số liệu lưu lượng truy cập trang web

Ảnh chụp màn hình Traffic Analytics

Lưu lượng tìm kiếm

 • Phân tích hiệu suất trang web của bất kỳ công ty
 • So sánh lưu lượng tìm kiếm từ đối thủ thủ hoặc đối đối tượng tiềm năng
 • Xác định các nhà lãnh đạo và người chơi trong tương lai
 • Xu hướng Monitor
 • Tìm hiểu tỷ lệ lưu lượng truy cập máy tính bàn so với thiết bị di động và mức độ tương tác của người dùng
Khám phá lưu lượng truy cập của một website bất kì

Thông tin chi tiết về đối tượng trang web

 • So sánh đối tượng của đối thủ cạnh tranh cùng đối tượng của bạn
 • Đánh giá tiềm năng tăng trưởng
 • Khám phá sở thích của người dùng
 • Phát hiện các vị trí và đối tác truyền thông hiệu quả
 • Tìm nền tảng để kết nối với khách hàng tiềm năng
Ảnh chụp màn hình Traffic Analytics

Khám phá dịch vụ cung cấp, chiến dịch và giá trị chuyển đổi của bất kỳ công ty nào bằng các trang trang hàng đầu

Ảnh chụp màn hình Traffic Analytics
 • Xác định các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cùng các danh mục trên trang web của đối thủ cạnh tranh
 • Khám phá điểm chủ chốt trong các chiến dịch kỹ thuật từ đối thủ cạnh tranh
 • Xác định các blog và chủ đề nội dung phổ biến nhất
 • Tạo các nội dung đồng tiếp thị marketing cho nền tảng của đối tác
Khám phá các trang có thứ hạng dẫn đầu

Phân tích chi tiết hiệu suất trang web

Ảnh chụp màn hình Traffic Analytics

Traffic Journey

 • Khám phá các kênh digital marketing hoạt động tốt nhất
 • Lấy ý tưởng từ bất kì chi phì nào của công ty trong các quảng cáo trả phí và không trả phí
 • Xác định các kết nối doanh nghiệp, chi nhánh của chính đối thủ cạnh tranh và các nhà cung cấp liên kết ngoài tiềm năng của bạn
 • Tìm hiểu các mối quan hệ đối tác hoặc vị trí hợp tác trong tương lai có mang lại giá trị cho bạn hay không
Ảnh chụp màn hình Traffic Analytics

Phân bố vị trí địa lý lưu lượng truy cập

 • Xác định vị trí các quốc gia hàng đầu nơi các đối thủ và đối tác của bạn đang hoạt động
 • So sánh hiệu suất trực tuyến của các công ty bất kỳ tại các khu vực khác nhau
 • Nhận ý tưởng mới và nền tảng vững chắc để mở rộng vị trí doanh nghiệp bạn
Ảnh chụp màn hình Traffic Analytics

Domain phụ

 • Kiểm tra phần nào của một webiste nghiên cứu đang thu được phần lớn lưu lượng truy cập
 • Nhận danh sách các danh mục sản phẩm và blog phổ biến nhất từ các đối thủ
 • Kiểm tra thống kê lưu lượng truy cập trang web cho từng khu vực thị trường riêng biệt
Ảnh chụp màn hình Traffic Analytics

Phân tích lưu lượng hàng loạt

 • Phân tích tối đa 200 trang web của công ty cùng một lúc
 • Nhận điểm chuẩn
 • Đánh giá hàng loạt đối tác tiềm năng
 • Ưu tiên các nền tảng truyền thông nhằm tăng xa đội tiếp cận

Phân tích chi tiết lưu lượng truy cập của bất kỳ website nào

Bắt đầu miễn phí

Hỗ trợ các quyết định của bạn với công cụ Website Traffic Data

 • Theo dõi các đối thủ cạnh tranh

  Đánh giá các chiến lược và chiến thuật trên các kênh khác nhau

 • Theo dõi xu hướng của lưu lượng truy cập

  Đánh giá hiệu suất của tìm kiếm không trả phí, giới thiệu và mạng xã hội

 • Khám phá các thị trường và thị trường ngách mới

  Khám phá cơ hội mở rộng kinh doanh

 • Hiểu hành vi trực tuyến của khách hàng

  Tham khảo báo cáo qua Traffic Analytics để biết thêm về thông tin chi tiết khách hàng

 • Đánh giá tiêu chuẩn khách hàng tiềm năng và đối tác tiềm năng

  Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu của Traffic Analytics

Kiểm tra Traffic Analytics và theo dõi xuyên suốt cuộc cạnh tranh của bạn

Dùng thử miễn phí

Bước’tiếp theo

Mở rộng tầm nhìn của bạn về bối cảnh cạnh tranh