Logo Semrush Agency Partners
Aninda Bose

Aninda Bose

Branding and Market Making 2.0

Monroe Township, Middlesex County, New Jersey, United States

10-49

2018

3.7
Outcome-led award-winning Digital Agency, focusing on improved Branding and Market Making. Deep usage of AI platforms, Automation engines, and Deep learning algorithms. Innovative engagement and cost models.
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Ngân sách
  • $1,000 +
Tiêu điểm địa lý
  • United States
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Liên hệ Agency
Cách thức hoạt động