Logo Semrush Agency Partners
Bluefactor

Bluefactor

Digital to live
4.7

Florence, Tuscany, Italy

10-49

2006

BlueFactor is an innovative and integrated communication agency. We attach great importance to research to bring together creative thinking and production expertise to amplify brands and their stories. Our team is made up of experts who are vertically dedicated to the most important aspects of Digital Marketing.
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Budget per project
$0 - $2,500
Tiêu điểm địa lý
  • Italy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Ý

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Liên hệ Agency
Cách thức hoạt động