Chuyển ngay đến nội dung
Logo Semrush Agency Partners
Cactix

Cactix

B2B Marketing Agency

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Làm việc từ xa

10-49

2011

4.9

We are a B2B marketing agency specialized in technical, engineering-driven industries. We help B2B businesses capture their target market, engage their audiences and drive business growth.

We are certified partners for Google, HubSpot, and Semrush, with capabilities in four disciplines: marketing, content, web, and PR.

Our typical client is a medium to large engineering-driven B2B business (any type of engineering). Engineers are the real value creators, but they struggle when it comes to marketing. We help them reach their target market, communicate and capture the value they create, and grow their business.

We are dedicated to B2B marketing which we believe is more rational, less subjective, and can make a bigger impact especially with higher ticket prices and marginal values. B2B Marketing requires a deeper level of understanding of the business, its inner workings, its environment and its target market. It demands a more sophisticated approach to reaching the target audience and driving them to action. This is mainly achieved through engaging B2B content and effective performance marketing.

We are both a consultancy and an agency, delivering results to clients through four integrated disciplines: marketing, content, web, and PR. These disciplines would typically be split across multiple agencies which can lead to difficulties in coordination and communication and may affect overall results. By combining these disciplines under one roof, we provide our clients with a seamless service delivered through a single point of contact.

Ngân sách
  • $1,000 +
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Ả Rập
Tiêu điểm địa lý
  • Asia-Pacific
  • Europe, the Middle East and Africa
Khách hàng của chúng tôi
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Cactix đã giúp Unifonic phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Cactix đã giúp Setec phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Cactix đã giúp Diligencia phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Cactix đã giúp Sodexo phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Cactix đã giúp Kaspersky phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Dubai, Dubai, United Arab Emirates Cactix đã giúp iBanFirst phát triển doanh nghiệp của họ bằng SEO và marketing kỹ thuật số
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở Dubai, Dubai, United Arab Emirates