Logo Semrush Agency Partners
Factory Communication S.r.l.

Factory Communication S.r.l.

Vuoi acquisire: clienti, vendite e marginalità?

Milan, Lombardy, Italy

Làm việc từ xa

1-9

2018

5
Realizziamo la tua strategia di Posizionamento e Focalizzazione sul Mercato di riferimento. Essere correttamente posizionati, vuol dire raggiungere il tuo target potenziale, vincere la concorrenza, incrementare le tue quote di mercato. Factory Communication è un'Agenzia che progetta e realizza Strategie di Marketing, Comunicazione, Web e Social Media. Siamo HubSpot GOLD Certified Agency Partner. Realizziamo strategie di Inbound Marketing e Marketing Automation. Il messaggio giusto, al momento giusto, alla persona giusta!
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Mô hình định giá
  • Dựa trên dự án
Ngân sách
  • $1,000 +
Tiêu điểm địa lý
  • Italy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Ý

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Liên hệ Agency
Cách thức hoạt động

Agency ở Milan, Lombardy, Italy