Logo Semrush Agency Partners
Octiv Digital

Octiv Digital

Performance Driven Digital Marketing & SEO

Salt Lake City, Utah, United States

1-9

2018

4.9

Octiv Digital is a digital marketing agency providing local and enterprise SEO strategy, paid advertising management (Google Ads), web design / development and analytics consulting services. We specialize in growing traffic for small-to-medium sized businesses representing a number of industries including tech, real estate, e-commerce, consumer goods, finance and healthcare.

Our SEO services include diagnosing and resolving technical SEO issues, developing content strategies (including research and copywriting), and link development through outreach and PR placements.

When you need traffic to your website right away, we offer paid search management through Google Ads. This includes standard search-based text ads, shopping ads (also known as product listing ads), display ads, remarketing ads and more.

And to measure success, we rely on tools like SEMRush, Google Analytics 4, Google Search Console and more. These analytics tools play a critical role in how we understand user behavior on your site and make data-driven decisions.

Contact us today - we would love to learn more about your brand and your marketing goals.

Ngân sách
  • $2,500 - 5,000
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Phí lưu giữ
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • North America
Liên hệ Agency
Hoặc điền vào mẫu đơn này, và agency sẽ liên lạc với bạn.
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở Salt Lake City, Utah, United States