Chuyển ngay đến nội dung
Logo Semrush Agency Partners
Shen Lam

Shen Lam

Google Ads, SEO, Website, Email Campaigns

Brisbane, Queensland, Australia

10-49

2007

3.8
Eightball Media is a Web Design & Digital Marketing Agency located in Brisbane, Qld. We build world-class amazing websites along with providing Online Marketing and Advertising solutions across a broad range of industries. We support an experienced in-house design & development team that creates amazing brands, print and digital campaigns. We've been established since 2007, and have worked across a very broad range of Tech and Marketing platforms which includes, WordPress, Magento, Shopify, Active Campaign, and more. We also act as an outsourced Digital Marketing & Graphic Design Partner for a number of Franchise and Member groups. Thus reducing costs for setting up internal teams - we can provide specialists in each area across website, design, print, social, google ads, email marketing and SEO for a monthly retainer solution. For Websites and BIG or small, we're the team to call. www.8bm.com.au
Ngân sách
  • $1,000 +
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
  • Phí lưu giữ
  • Dựa trên dự án
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • Australia
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở Brisbane, Queensland, Australia