Logo Semrush Agency Partners
TC trade market

TC trade market

A Leveraged Tax Strategy for your clients

United States

50-249

2021

4.6

You can check out this audio real quick: 

https://drive.google.com/file/d/1pO2x43aqhtfwo1YP9pUuKnZ-E0AX9wnh/view?usp=drive_link

To obtain this deduction, your tax client contributes and becomes a member of a series LLC with a 4 to 1 deduction available. 

   Please look at our website using the password par2023   https://www.bulkmineral.com/partnership   

It is a 4 to 1 deduction compared to their original contribution to the series LLC to become a member, suitable for any amount up to 30 percent of their adjusted gross income. So they end up with net tax savings and the bonus that they have helped a non-profit charity in the process. 

SUPPORTING DOCUMENTS: 

This Google Drive link contains a simple presentation, strategy summary, tax opinion letter, appraisal, commercialization efforts, and more.  

https://drive.google.com/drive/folders/18-RkkkJ7P7hkzBPg4tqaKZgPul5LtGTb?usp=drive_link

After you complete your review, when you wish to enroll any of your clients who fit this strategy, you can use this PARTNER INTAKE FORM link  https://app.smartsheet.com/b/form/68633cbb02af42e9ad0805405938e6cc

I am available to discuss this when you book an appointment here  https://calendly.com/donaldtheguru

Ngân sách
  • Bất kì
Hỗ trợ Semrush

Hiện tại chúng tôi không cung cấp dịch vụ này.

Mô hình định giá
  • Lương theo giờ
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tiêu điểm địa lý
  • United States
Liên hệ Agency
Hoặc điền vào mẫu đơn này, và agency sẽ liên lạc với bạn.
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com

Agency ở United States