Logo Semrush Agency Partners
Netgen Switzerland AG

Netgen Switzerland AG

Your generator of change for digital experiences.

Adliswil, Zurich, Switzerland

Zagreb, City of Zagreb, Croatia

Làm việc từ xa

10-49

2002

4.9

Netgen is one of the leading digital agencies in Switzerland. Netgen helps businesses achieve your revenue growth objectives by following a core strategy that encompasses marketing, sales enablement, technology, and growth hacking.

Netgen is a digital marketing agency that offers powerful features for optimizing and analyzing website performance to help drive traffic and conversions. It provides in-depth insights into the performance of any website, including keyword research, traffic analysis, and competitor analysis. With its powerful features, it helps marketers understand the strengths and weaknesses of their website to identify areas for improvement and maximize ROI. Additionally, it provides real-time SEO tracking and suggestions for improving rankings and visibility.

With SEMRUSH, netgen provides features for keyword research and analysis, including organic and paid keyword research, as well as keyword optimization tools. These tools help marketers identify ideal keyword targets, monitor competitors, and evaluate the effectiveness of their SEO and keyword targeting. Additionally, it has a website optimization feature which helps users to improve the website structure and content, ensuring that pages are indexed in search engines and rank high in search engine results pages (SERPs). It also offers website performance metrics and analysis to help keep track of how users interact with the website.

We also provide comprehensive analysis and tracking of backlinks to help improve website visibility and rankings. It offers backlink monitoring and analysis to identify new link opportunities and track existing backlinks. Additionally, it offers a tool to help identify and remove toxic backlinks which may be harming the website’s ranking. Finally, it provides reporting and analytics to give marketers an overview of their website performance and identify areas for improvement. In this way, Netgen helps marketers to optimize their website for maximum visibility and ROI.

Ngân sách
 • $5,000+
Hỗ trợ Semrush

Chúng tôi có thể giúp bạn với Semrush.

Mô hình định giá
 • Lương theo giờ
 • Phí lưu giữ
 • Dựa trên dự án
 • Dựa trên giá trị/hiệu suất
Quy mô kinh doanh của khách hàng
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha
Tiêu điểm địa lý
 • Austria
 • Switzerland
 • Germany
 • Croatia
Liên hệ Agency
Chọn ngân sách của bạn cho dự án
Chọn dịch vụ cần thiết

Bằng cách nhấp vào 'Gửi tin nhắn', tôi đồng ý gửi thông tin liên hệ của mình để lưu trữ và xử lý thêm.

Cần thêm thông tin?

Cần thêm dữ liệu trước khi bạn có thể đưa ra quyết định và liên hệ với một agency? Hãy chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn tại agencies@semrush.com