Trình duyệt của bạn đã hết hạn. Trang web có thể không được hiển thị chính xác. Vui lòng cập nhật trình duyệt của bạn.

Log File Analyzer

Hiểu cách các công cụ tìm kiếm tương tác với trang web của bạn.

Mở log files

Tìm hiểu cách Googlebots tương tác với trang web của bạn

Phân tích Log File là một nguồn thông tin chính xác, đáng tin cậy để giúp bạn hiểu toàn bộ yếu tố thu thập thông tin của trang web của bạn.

Kiểm tra mã trạng thái

Log File Analyzer giúp bạn lấy thông tin dữ liệu lỗi và sự cố hệ thống, nội định cấu trúc hoặc định hướng, điều gây cản trở các bots của Google.

Phân tích các loại tệp

Với Log File Analyzer, bạn có thể tìm thấy tất cả các tệp mà Googlebot đã tương tác và các loại để hiểu rõ hơn về ngân sách thu thập thông tin.

Xem Báo cáo chi tiết

Công cụ giải mã log và cung cấp cho bạn một bảng và biểu đồ toàn diện, nơi bạn có thể phân tích toàn bộ quá trình thu thập thông tin.

Cách Log File Analyzer thực hiện

Tiết kiệm thời gian phân tích những file thủ công. Nhận được một thông tin chính xác, toàn diện cách quét trang web của bạn với chỉ vài bước đơn giản.

Khám phá trình giao diện máy tính bàn và hoạt động thiết bị điện thoại

Phân tích log file và xác định số lần truy cập cao nhất của Googlebot, số lần truy cập được thực hiện.

Tối ưu hóa ngân sách thu thập thông tin

Log File Analyzer giúp bạ hiểu rõ cách bot thu thập dữ liệu website và chi tiêu ngân sách thu thập thông tin của bạn.

Chỉ với 2 bước —
và bạn đã sẵn sàng

Để nhận báo cáo chi tiết về Log File, hãy tải xuống tệp access.log của bạn thông qua FTP client và thả chúng vào Trình phân tích (Analyzer) để tải lên.

Tiết kiệm thời gian tích ngân sách từ thu thập thông tin

Bắt đầu Log File Analyzer