Bộ công cụ SEO

Thiết lập Bảng điều khiển SEO đầu tiên của bạn để theo dõi sự cải thiện hiển thị của website theo thời gian

Tổng quan tên miền

 • Có góc nhìn bao quát về chiến lược SEO của đối thủ cạnh tranh
 • Khám phá tên miền tham chiếu và từ khóa đang được xếp hạng
 • Đánh giá hiệu quả trên thiết bị máy tính và di dộng
Chuyển đến Tổng quan Tên miền

Traffic Analytics

 • Xác định những nguồn truy cập chính của đối thủ cạnh tranh
 • Khám phá các website giới thiệu hàng đầu
 • Phân tích tỉ lệ thoát trang của đối thủ cạnh tranh, thời lượng phiên trung bình, và nhiều hơn nữa
Chuyển đến Traffic Analytics

Tìm kiếm tự nhiên

 • Phân tích đối thủ cạnh tranh chính của bạn trong kết quả tự nhiên
 • Khám phá những chiến lược thành công nhất của đối thủ
 • Phân tích xem đối thủ có xuất hiện trong các tính năng SERP hay không và như thế nào
Chuyến đến Tìm kiếm tự nhiên

Keyword Gap

 • Khám phá các mục tiêu dễ dàng nhất nhất có thể đạt được để tăng ROI của bạn
 • Tìm các từ khóa được đối thủ của bạn nhắm tới, nhưng bạn thì không
 • So sánh các từ khóa duy nhất và từ khóa chung của tối đa 5 tên miền
Chuyển đến Keyword Gap

Backlink Gap

 • Xác định nhanh chóng các cơ hội để xây dựng liên kết bạn đang bỏ sót
 • Phát hiện các website liên kết với đối thủ của bạn nhưng không liên kết với bạn
 • So sánh tối đa 5 tên miền cùng một lúc
Chuyển đến Backlink Gap

Tổng quan từ khóa

 • Thực hiện phân tích từ khóa kỹ lưỡng
 • Xem những chỉ số quan trọng của từ khóa chỉ trong một bảng bao gồm: xu hướng tìm kiếm, độ cạnh tranh, tính năng SERP và nhiều hơn nữa
 • Tìm kiếm các từ khóa liên quan và kết hợp đuôi dài
Chuyển đến Tổng quan từ khóa

Keyword Magic Tool

 • Nhận hàng triệu gợi ý về từ khóa bằng cách sử dụng các loại nối khác nhau
 • Nghiên cứu sâu các chủ đề mới từ các nhóm được sắp xếp tự động
 • Khám phá các từ khóa đuôi dài và từ khóa câu hỏi phổ biến
 • Gồm những số liệu quan trọng nhất và các tính năng SERP cho mỗi từ khóa
 • Sắp xếp các dự án của bạn thành những danh sách từ khóa
Chuyển đến Keyword Magic Tool

Position Tracking

 • Theo dõi thứ hạng của bạn trên Google với máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng
 • Nhận thông tin từ phân tích tính năng SERP bao gồm Đoạn trích nổi bật, Map packs địa phương, AMPs và nhiều hơn nữa
 • Khám phá đối thủ mới trong thị trường ngách của bạn
 • Dễ dạng tạo báo cáo PDF
Chuyển đến Position Tracking

Phân tích Backlink

 • Tiến hành phân tích sâu Backlink của bạn và của đối thủ cạnh tranh
 • Mở ra cơ hội xây dựng liên kết bằng cách tìm kiếm các Backlink mới hoặc đã mất của đối thủ
 • Đánh giá quá trình xây dựng liên kết của bạn so với của đối thủ
Chuyển đến Backlink Analytics

Backlink Audit

 • Xem lại chi tiết tất cả hồ sơ Backlink của bạn
 • Xác nhận vị trí và loại bỏ bất kì Backlink độc hại nào nhanh chóng và dễ dàng
 • Tích hợp với GA, Search Console và dữ liệu Majestic
Chuyển đến Backlink Audit

Link Building

 • Khám phá những cơ hội Backlink hiệu quả nhất trong thị trường của bạn
 • Thực hiện tiếp cận và nhận các liên kết với tính năng tích hợp email
 • Phát hiện ngay các Backlink mới có và bị mất
Chuyển đến Link Building

Site Audit

 • Kiểm tra website của bạn với trên 60 vấn đề on-page và kỹ thuật SEO
 • Nghiên cứu sâu báo cáo dành riêng cho các vấn đề hreflang, AMP và HTTPs
 • Kiểm tra cấp độ ưu tiên, để điều chỉnh những trang mang lại lợi ích trước tiên
Chuyển đến Site Audit

SEO Content Template

 • Tạo mẫu nội dung thân thiện với SEO có sẵn
 • Nhận hướng dẫn để cải thiện từ khóa, cấu trúc, và Backlink cho từng trang
 • Phân tích các hoạt động hiệu quả nhất của đối thủ và tận dụng chúng
Chuyển đến SEO Content Template

On Page SEO Checker

 • Gồm các hướng dẫn từng bước một cho việc tối ưu website của bạn
 • Thu thập ý tưởng về chiến lược, nội dung, Backlink và nhiều hơn nữa
 • Tập trung vào các trang có tiềm nang mang lại lưu lượng truy cập cao
Chuyển đến On Page SEO Checker