Chuyển ngay đến nội dung

Bộ công cụ SEO

Thiết lập Bảng điều khiển SEO đầu tiên của bạn để theo dõi sự cải thiện hiển thị của website theo thời gian

domainOverview

Tổng quan tên miền

 • Có góc nhìn bao quát về chiến lược SEO của đối thủ cạnh tranh
 • Khám phá tên miền tham chiếu và từ khóa đang được xếp hạng
 • Đánh giá hiệu quả trên thiết bị máy tính và di dộng
Chuyển đến Tổng quan Tên miền
trafficAnalytics

Traffic Analytics

 • Xác định những nguồn truy cập chính của đối thủ cạnh tranh
 • Khám phá các website giới thiệu hàng đầu
 • Phân tích tỉ lệ thoát trang của đối thủ cạnh tranh, thời lượng phiên trung bình, và nhiều hơn nữa
Chuyển đến Traffic Analytics
organicResearch

Tìm kiếm tự nhiên

 • Phân tích đối thủ cạnh tranh chính của bạn trong kết quả tự nhiên
 • Khám phá những chiến lược thành công nhất của đối thủ
 • Phân tích xem đối thủ có xuất hiện trong các tính năng SERP hay không và như thế nào
Chuyến đến Tìm kiếm tự nhiên
keywordGap

Keyword Gap

 • Khám phá các mục tiêu dễ dàng nhất nhất có thể đạt được để tăng ROI của bạn
 • Tìm các từ khóa được đối thủ của bạn nhắm tới, nhưng bạn thì không
 • So sánh các từ khóa duy nhất và từ khóa chung của tối đa 5 tên miền
Chuyển đến Keyword Gap
backlinkGap

Backlink Gap

 • Xác định nhanh chóng các cơ hội để xây dựng liên kết bạn đang bỏ sót
 • Phát hiện các website liên kết với đối thủ của bạn nhưng không liên kết với bạn
 • So sánh tối đa 5 tên miền cùng một lúc
Chuyển đến Backlink Gap
keywordOverview

Tổng quan từ khóa

 • Thực hiện phân tích từ khóa kỹ lưỡng
 • Xem những chỉ số quan trọng của từ khóa chỉ trong một bảng bao gồm: xu hướng tìm kiếm, độ cạnh tranh, tính năng SERP và nhiều hơn nữa
 • Tìm kiếm các từ khóa liên quan và kết hợp đuôi dài
Chuyển đến Tổng quan từ khóa
keywordMagicTool

Keyword Magic Tool

 • Nhận hàng triệu gợi ý về từ khóa bằng cách sử dụng các loại nối khác nhau
 • Nghiên cứu sâu các chủ đề mới từ các nhóm được sắp xếp tự động
 • Khám phá các từ khóa đuôi dài và từ khóa câu hỏi phổ biến
 • Gồm những số liệu quan trọng nhất và các tính năng SERP cho mỗi từ khóa
 • Sắp xếp các dự án của bạn thành những danh sách từ khóa
Chuyển đến Keyword Magic Tool
positionTracking

Position Tracking

 • Theo dõi thứ hạng của bạn trên Google với máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng
 • Nhận thông tin từ phân tích tính năng SERP bao gồm Đoạn trích nổi bật, Map packs địa phương, AMPs và nhiều hơn nữa
 • Khám phá đối thủ mới trong thị trường ngách của bạn
 • Dễ dạng tạo báo cáo PDF
Chuyển đến Position Tracking
backlinkAnalytics

Phân tích Backlink

 • Tiến hành phân tích sâu Backlink của bạn và của đối thủ cạnh tranh
 • Mở ra cơ hội xây dựng liên kết bằng cách tìm kiếm các Backlink mới hoặc đã mất của đối thủ
 • Đánh giá quá trình xây dựng liên kết của bạn so với của đối thủ
Chuyển đến Backlink Analytics
backlinkAudit

Backlink Audit

 • Xem lại chi tiết tất cả hồ sơ Backlink của bạn
 • Xác nhận vị trí và loại bỏ bất kì Backlink độc hại nào nhanh chóng và dễ dàng
 • Tích hợp với GA, Search Console và dữ liệu Majestic
Chuyển đến Backlink Audit
linkBuildingTool

Link Building

 • Khám phá những cơ hội Backlink hiệu quả nhất trong thị trường của bạn
 • Thực hiện tiếp cận và nhận các liên kết với tính năng tích hợp email
 • Phát hiện ngay các Backlink mới có và bị mất
Chuyển đến Link Building
siteAudit

Site Audit

 • Kiểm tra website của bạn với trên 60 vấn đề on-page và kỹ thuật SEO
 • Nghiên cứu sâu báo cáo dành riêng cho các vấn đề hreflang, AMP và HTTPs
 • Kiểm tra cấp độ ưu tiên, để điều chỉnh những trang mang lại lợi ích trước tiên
Chuyển đến Site Audit
seoContentTemplate

SEO Content Template

 • Tạo mẫu nội dung thân thiện với SEO có sẵn
 • Nhận hướng dẫn để cải thiện từ khóa, cấu trúc, và Backlink cho từng trang
 • Phân tích các hoạt động hiệu quả nhất của đối thủ và tận dụng chúng
Chuyển đến SEO Content Template
onPageSEOChecker

On Page SEO Checker

 • Gồm các hướng dẫn từng bước một cho việc tối ưu website của bạn
 • Thu thập ý tưởng về chiến lược, nội dung, Backlink và nhiều hơn nữa
 • Tập trung vào các trang có tiềm nang mang lại lưu lượng truy cập cao
Chuyển đến On Page SEO Checker