Nền tảng Content Marketing | Semrush

Nền tảng Content Marketing

Create great content that clicks
with your customers

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Với Semrush Content Marketing Platform,
bạn sẽ có quyền truy cập vào:

 • Topic Research

  • Khám phá các chủ đề nội dung đang thịnh hành trong ngành của bạn
  • Thêm bộ lọc để hiển thị các chủ đề đang thịnh hành trong ngành của bạn và xem xét các chủ đề đó để bạn tiếp tục phát triển.

  • Thực hiện phân tích lỗ hổng nội dung
  • Tiết lộ các chủ đề mà đối thủ cạnh tranh của bạn xếp hạng và tạo ý tưởng cho nội dung của riêng bạn.

  Chuyến đến Topic Research
 • SEO Content Template

  • Tạo tóm tắt nội dung hiệu quả
  • Nhận các mẹo về độ dài nội dung, từ khóa, v.v. tối ưu - dựa trên 10 đối thủ tự nhiên hàng đầu của bạn.

  • Vượt qua các đối thủ địa phương của bạn
  • Nhận các đề xuất được nhắm mục tiêu để vượt qua đối thủ cạnh tranh trong khu vực của bạn - lên tới cấp thành phố.

  Chuyển đến SEO Content Template
 • SEO Writing Assistant

  • Tận dụng dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực về các từ khóa của bạn dựa theo các đối thủ được xếp hạng trong top đầu.
  • Sử dụng tiện ích để tối ưu hóa văn bản của bạn trên Google Docs, WordPress, or MS One Drive 360.
  • Automatize a edição do seu texto: receba dicas rápidas sobre como melhorar cada conteúdo.
  Chuyển đến SEO Writing Assistant

Create Better Content with Tools That Work Smarter

 • Free Plug-Ins:Add SEO Writing Assistant to WordPress, Google Docs, or Microsoft Word for extra convenience
 • Reader-Friendly Checks:Strengthen your writing with targeted tone of voice and readability checks
 • AI Rephraser:Rephrase, simplify, expand, or summarize your text in just a click
 • Seamless Collaboration:Grant your team access to your draft (and the tool) instantly

How Egoditor multiplied their traffic with Content Marketing Platform

“Even for the most experienced SEO players out there, the road to achieving your goals is full of uncertainties. The game is always changing, so how can you keep up? With Semrush at our side, we started our blog from zero traffic to over 20,000 visits per month in just 6 months!”

Azhar Ahmad

Head of Content at Egoditor

The result?

In only six months:

Their blog started earning 20,000 monthly visits

They improved their content score by 25%

They generated TONS of promising content lined up to continue that success into the future

Content Marketing Platform

Create great content that
clicks with your customers