Công cụ Keyword Gap

So sánh hồ sơ từ khóa của bạn với các đối thủ cạnh tranh để phát hiện khoảng trống SEO và các cơ hội xếp hạng mới.

Dùng thử miễn phí
từ khóa semrush chồng chéo khoảng trống seo

Tìm các từ khoá mà bạn không có của đối thủ trong một vài cú nhấp chuột

Chạy phân tích từ khóa đối thủ cạnh tranh chuyên sâu về các từ khóa trên máy tính để bàn và thiết bị di động của bất kỳ domain, domain phụ, thư mục con hoặc URL nào
semrush so sánh từ khóa

Điểm chuẩn của tối đa 5 Cấu hình Từ khóa

Nhập domain của riêng bạn và 4 domain khác để tìm các từ khóa được chia sẻ, duy nhất và chưa được khai thác cho từng domain đó.

Dùng thử miễn phí

Tìm kiếm các từ khóa tự nhiên, trả phí và PLA

Chọn một loại từ khóa để phân tích kết quả của công cụ tìm kiếm tương ứng hoặc thiết lập một loại cụ thể cho từng domain để so sánh các cấu hình tìm kiếm tự nhiên và trả phí của chúng.

Dùng thử miễn phí
cơ hội từ khóa semrush
bộ lọc Keyword Gap semrush

Sắp xếp các cơ hội

Khám phá các cơ hội hàng đầu của bạn với tiện ích đặc biệt của Keyword Gap hoặc tạo bộ lọc của riêng bạn để thu hẹp hoặc mở rộng kết quả phân tích.

Dùng thử miễn phí

Tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng mới

Soi tận gốc khả năng hiển thị của các đối thủ của bạn, xem hồ sơ của họ trùng lặp như thế nào, phát hiện các từ khóa có mức độ cạnh tranh thấp, v.v.
công cụ phân tích lỗ hổng từ khóa semrush

Tìm hiểu chi tiết ở mức độ URL

Bạn có thể so sánh URL nội dung theo URL. Chức năng này cũng dùng được cho các thư mục con và domain phụ, vì vậy bạn có thể tìm thấy các từ khóa để nhắm mục tiêu với một phần cụ thể.

Dùng thử miễn phí

Tận dụng sự trùng lặp

Ước tính mức trùng lặp giữa các danh mục từ khóa của các domain cạnh tranh trong thị trường ngách mà bạn bạn nhắm đến.

Dùng thử miễn phí
từ khóa semrush chồng chéo
báo cáo Keyword Gap semrush

Chọn trọng tâm của bạn

Sử dụng các từ khóa Thiếu và Yếu để lập kế hoạch cho các chiến dịch SEO của bạn.

Dùng thử miễn phí

Trực quan hóa và xuất file dữ liệu

Tải xuống đồ thị và bảng dưới dạng tệp .XLS hoặc CSV hoặc gửi chúng đến Keyword Manager của Semrush để tạo danh sách chính của bạn.

Dùng thử miễn phí
xuất danh sách từ khóa từ semrush

Khám phá các từ khóa giúp đối thủ cạnh tranh của bạn trở nên thành công

Dùng thử miễn phí