Cơ sở kiến thức
Getting Started

Hãy bắt đầu

Bắt đầu hành trình Semrush của bạn thông qua hoàn thành vài nhiệm vụ cơ bản. Tìm hiểu cách nâng cao khả năng hiển thị trực tuyến và gia tăng thu hút lưu lượng truy cập vào trang web của bạn.

Xem video giới thiệu của chúng tôi

Tìm hiểu các công cụ hấp dẫn của chúng tôi

Khám phá các công cụ Semrush nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với những công cụ phổ biến nhất được liệt kê dưới đây.

Xem tất cả các công cụ

Nhận bản demo miễn phí

Nhận bản demo miễn phí qua đó một chuyên gia giúp bạn giải đáp tất cả các câu hỏi.

Yêu cầu bản demo